Home print

Stor oppmerksomhet om Kongsberg

Vi har i mange år jobbet for Kongsberg som et attraktivt sted. En stor milepæl var 2014 da Kongsberg ble tildelt Statens pris for attraktivitet, og ga stor motivasjon for å fortsette arbeidet. Det har bært frukter, og nå opplever vi at byen er attraktiv på mange områder.
Mange besøk til Kongsberg om dagen

Turister og besøkende har strømmet til byen vår i sommer, mange unge ønsker å studere her og boligmarkedet er preget av høy omsetning og interesse.

En rekke politikere og andre beslutningstakere har også tatt turen til Kongsberg i det siste. De har kommet for å se og høre hva vi har fått til her, hva slags sted Teknologibyen Kongsberg er, men også for å få informasjon om den utfordrende tiden næringslivet vårt er inne i.

Både statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre besøkte industrien rett før sommerferien. Hittil denne høsten har representantene Masud Gharhkhani ( Ap), Kristin Ørmen Johnsen (Høyre)og Per Olaf Lundteigen (Sp) fra Buskerudbenken og flere andre tatt turen hit for å oppdatere seg på status. Spesielt er industriens situasjon interessant for de politiske gjestene våre. Sist mandag hadde ordfører Kari Anne Sand invitert Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på besøk, og samme dag besøkte kulturminister Abid Raja Bergverksmuseet.

Lagspill for økt attraktivitet

Når vi får besøkende til byen som ønsker informasjon om næringslivet og spesielt industrien, føles det godt på ha et felles lag å spille på.  Avhengig av hvilket tema eller ønsker de besøkende har, setter vi raskt sammen et aktuelt program og bruker de rette lokale personene som vertskap. Her stiller alle opp fra ordfører og kommuneadministrasjon til direktører, fagarbeidere og tillitsvalgte eller eiendomsforvaltere. Laget vi stiller opp med er alltid godt forberedt, har samme fokus og formidler et omforent budskap.

Resultatet av dette gode lagarbeidet er at vi opplever at vi får gjennomslag for det vi mener er viktig, og det vi jobber for. Vi får tilbakemeldinger om at vi er samstemt og tydelige utad, at vi oppfattes som en helhet som sammen drar lasset i både gode og vanskelige tider, og at vi deler på kompetanse og ressurser. Sist men ikke minst opplever de at vi spiller hverandre gode og at på Kongsberg er det godt å drive business.

Kongsberg “belønnes” av NHO

Å være et attraktivt sted innebærer kontinuerlig forbedring og trening.  Det er langsiktig tenkning og målrettet arbeid som skal til for å være blant de beste.  Denne uken offentliggjorde NHO sitt kommunebarometer som måler økonomisk bærekraft i landets 365 kommuner, basert på fem utvalgte indikatorer: kompetanse, arbeidsmarked, næringsliv, demografi og kommuneøkonomi.  Av landets 365 kommuner havnet Kongsberg på en fin 6.plass!  Det er en bragd i seg selv og noe vi skal være stolte av.

Vil du lese mer om NHOs sin kåring finner du den her >