Home print

Sommer!! Jazz, ferie og late dager..

Det er straks klart for årets Jazzfestival! For mange markerer den starten på en periode med sol, ferie og late dager. Og mange av oss trenger sannelig litt fri etter en lang vinter, sen og våt vår og trolig noen heftige festivaldager…

Hele byen forbereder seg i disse dager til festivalen. I over 50 år har musikk, feststemning og glade mennesker preget byen vår den første juli-uken, og de senere årene har også næringslivet benyttet anledningen til å bruke mulighetene jazzfestivalen gir.

Mange bedrifter bruker disse dagene til å invitere kunder, samarbeidspartner eller ansatte til å ta del i festivalen. Det arrangeres en rekke konferanser og festligheter i byen vår denne uka, og restaurantene, butikkene og andre servicetilbud nyter godt av ringvirkningene fra festivalen. Alle initiativ er vel og bra, men glem nå ikke å bruke festivalens egne arenaer og vær med i felleskapet. Det er mange hundre frivillige som bruker av sin fritid for å lage gode opplevelser for oss andre. Å arrangere festival er økonomisk krevende, og risikosport på høyt nivå. Derfor er det viktig at både Jazzen, Glogerfestspillene, Krimfestivalen og alle de andre arrangementene vi har blir fellesprosjekt som alle må bidra inn i for å dra nytte av i neste runde. Festivaler og arrangementer er avhengig av at folk bruker tilbudene, og vi andre er avhengig av at festivalene og arrangementene fungerer.

Jeg gleder meg til ferie, men kanskje aller mest gleder jeg meg til høsten !

Jeg gleder meg til åpning av ny E-134! Jeg er spent på å se hvordan byen vår endres og utvikler seg. Klarer vi å utnytte de nye mulighetene som ligger i det? Hvordan vil «Haspa» bli seende ut etter at europaveien flyttes vekk? Vil det myldre av studenter i parken, på vei fra nye studentboliger og inn i Krona?

Fagskolen Tinius Olsen og Universitetet vokser og får stadig flere studenter, og derfor trenger de nå mere plass. Det er viktig for Kongsberg å være at attraktivt sted for både studenter og utdanningsaktørene så jeg krysser fingrene for at vi snart får gode nyheter om at fleksible løsninger på plassproblemenene er funnet. Det finnes mange gode lokaler og steder på Vestsiden som vi bør utnytte for å skape et levende bymiljø med studenter, innbyggere og næringsliv i tett samhandling. Vedtaket om storsatsning på nybygg for Kongsberg Videregående passer perfekt inn i vår satsning på kompetanse som en av grunnstenene for Teknologibyen Kongsberg. Vi kommer nok ikke til å se nye bygninger på Flåtaløkka på en stund enda, men jeg gleder meg til å høre mer om planene om solceller og grønnsaksdyrking på takene, hvordan ny teknologi skal tas i bruk i undervisningen og mye mer.

Restruktureringen av Kongsbergskolen som samarbeidsarena har gitt gode resultater og vi erfarer stadig at å samarbeide, se ting i system og ikke minst tenke nytt om fremtidens utdanning gir effekt. To nye prosjekter har sett dagens lys denne våren; satsning på AR/ny teknologi i undervisningen, og et løft for etter- og videreutdanning. Stort engasjement og rask fremdrift har preget begge satsningene, så dette lover godt for fremtidens kompetanse.

Valget

I september er det valg – et viktig valg for Kongsberg. Det er kommunestyrevalg, men også valg til storfylket Viken for aller første gang. Vi i KNF har spurt alle partiene som stiller liste i Kongsberg om hva de mener om ulike sakene og temaene som er viktige for oss og våre medlemmer. Hva de har svart kan du lese om på nettsiden vår knf.kongsberg.no.

Tilbakemeldingene fra medlemmene våre, næringslivet i byen, er unison. Politikerne våre må være samfunnsutviklere, se fremover og legge gode rammer for at alle skal kunne vokse og utvikle seg på Kongsberg. Det er ingen selvfølge at vi har et så godt arbeidsmarked og næringsliv her, og for at det fortsatt skal være det i fremtiden må vi ha politikere som ser verdien av å satse på næringslivet som grunnstein for velferd og bokvalitet. KNF er partipolitisk nøytral, men vi oppfordrer alle til å bruke stemmen sin i høstens valg. I august arrangere vi sammen med NHO, DNB, Tekna og NITO partidebatt med fokus på næringsliv, så er du i tvil om hvem som fortjener din stemme er det bare å møte opp og stille spørsmål!

Kommunestyret vedtok næringsstrategien som overordnet dokument for næringsutvikling denne våren. Industriplanene som delplan kom raskt etter, og nå jobbes det med to andre delplaner; reiselivsstrategi og handelsstrategi. Målet er å ferdigstille reiselivsstrategien senhøstes, for deretter å starte den viktigste jobben, iverksettingen. Planer kan for mange virke som «tomme» dokumenter som havner i en skuff. Men disse planene skal brukes aktivt som felles rettesnor på hvor vi skal, hvem som har ansvar for de ulike tiltakene, og ikke minst en indikator på hvor langt vi har kommet underveis. Aktørene innen reiseliv og opplevelser er fulle av pågangsmot, gode ideer og ikke minst i full gang med å skape gode opplevelser for turister, andre tilreisende og for oss som bor her.

Jeg gleder meg til høsten hvor vi får avklart om Bergverksmuseet kan utvide sitt område ved å inkludere Mynta sin eiendom. Tenk hva det kan bety for sentrum! Lekende barn i Kølabånnparken, rett over gata er det grøntområde med historiske rammer, et fremtidsrettet museum med ordinær myntproduksjon integrert. Og alt midt i smørøyet! Planene om på sette opp Tubaloon på Kvarten hadde vært spennende om ble realisert, en oase for kulturarrangement rett ved Lågens elvebredd.

Vekst og utvikling

Ja – jeg gleder meg til høsten, og det jeg trolig gleder meg aller mest til er storsatsningen på «Vekst i Kongsberg»!

En satsning på å få alle til å spille sammen for å skape ett enda mere attraktiv sted for både innbyggere, tilreisende og næringsliv. Alt henger sammen med alt, og derfor må vi se det i et helhetlig og langsiktig perspektiv. Hvordan kan vi sammen legge til rette for at folk vil jobbe her, studere her og ikke minst bo her? Hvordan skal vi fortelle om de fortreffelighetene vi allerede har? Og for at vi fortsatt skal ha de tilbudene vi setter pris på innen velferd, utdanning og jobb må vi skape utvikling og fremtidsrettet vekst. Vekst basert på bærekraftige løsninger og gode verdier. Kongsberg er i front med nye teknologiske løsninger innenfor et bredt spekter, og disse må vi bli flinkere til å vise frem. Det skjer inne i de enkelte bedriftene som hos Kongsberg Gruppen og TechnipFMC, det skjer innenfor bygningsmasse som nye Vestsiden skole og det skjer i samarbeid mellom offentlig og private aktører som «den lille gule bussen». Nå er det ikke bussen i seg selv som er så spennende, men alle mulighetene den nye kunnskapen gir. Skal vi få ned bilbruk, bedre klima og forsøke å få flere til å sykle og gå må gater og veier være rene for grus, og kanskje kan teknologien og erfaringene fra bussen overføres til de autonome feiemaskinene som gjør det lettere å ferdes uten bil i sentrum.

Bedriftene her i byen signaliserer nå et stort behov for mere arbeidskraft, og det innenfor de fleste bransjer. Det er ikke bare ingeniører til Teknologiparken som er etterspurt. Det er også lærere, sykepleiere, arkivarer, økonomer, fagarbeidere og prosjektledere. Vi har bruk for folk innen de aller fleste yrker og profesjoner i fremtidens Kongsberg. Kampen om de flinke folka er stor, og vi må derfor mobilisere og jobbe sammen for å få dem hit. Kampanjen «Velkommen hjem» sparkes i gang i Jazzfestivalen. Målet er å sette fokus på at det finnes mange der ute som er potensielle nye Kongsbergensere. Kanskje er det utflyttede folk fra Kongsberg som er lettest å få tilbake som din nye nabo igjen? Eller er det de som tidligere har studert her og som nå kan få drømmejobben? Eller kanskje Osloborgere som ønsker en litt mindre hektisk dag hvor en kan sykle for å levere barna i barnehagen, sykle videre til en utfordrende jobb, kunne drive med favoritthobbyen på ettermiddagen og likevel ha tid til å slappe av? Vi vil ønske både nye og gamle Kongsbergensere velkommen hjem!

Hvis kampanjen skal lykkes med å hente folk til Kongsberg må vi alle sammen bidra med å vise at de er ønsket. Inkludere de i lokalmiljøet, i idrettslaget, som kollega på jobben, som medstudent og ikke minst som medmenneske. I disse ferietider er det flere av oss som skal besøke nye steder og oppleve atmosfæren der. Og hvorvidt vi trives på et nytt sted eller ikke er ofte avhengig av hvordan vi blir møtt av de som bor der. Smiler de? Invitere de oss med? Er det latter og raushet?

Når vi nå går inn i en tid med besøkende på ferie her hos oss, nye studenter i august og mange nye arbeidsfolk utover høsten bør vi tenke «det kunne vært meg – hvordan ville jeg likt å bli tatt i mot?»

Jeg gleder meg til ferie… og jeg gleder meg til å se hvordan hele Kongsberg sammen drar lasset for å ønske både tilreisende, studenter, innbyggere og næringsliv «velkommen hjem»!