Home print

Retur til trygge kontorer – hvordan tenker Kinnarps?

Daglig leder Inger Lise Haugen og rådgiver Liv Gaarder-Larsen

I en tid hvor ansatte er på vei tilbake til kontoret etter uker i pålagt «landflyktighet» bør bedriften eller organisasjonen gjøre gode vurderinger for hvordan arbeid kan foregå på en tryggest mulig måte. Vi har vært på medlemsbesøk hos Kinnarps, som i disse dager har fullt fokus på endringer i det fysiske arbeidsmiljøet så vel som organisasjonsendringer.
Rådgiver Liv Gaarder-Larsen

Rådgiver Liv Gaarder-Larsen

Den situasjonen vi har vært i siden 12. mars 2020 har vel gjort oss sikre på èn ting, nemlig at vi er usikre på veldig mye. Vi vet ikke så mye om viruset bak Covid-19, konsekvensene av viruset og tidsaspektet i forhold til en ny normal-situasjon. Det er mange ulike meninger om strategi og effekter av tiltak, men de fleste er enige om at kontorene våre kommer til å bli brukt på en litt annen måte i fremtiden enn hva man gjorde inntil medio mars 2020. Dette trenger selvsagt ikke være bare negativt, mener daglig leder Inger Lise Haugen og rådgiver Liv Gaarder-Larsen.

Kontorene og kontorarbeidsplassene kommer til å preges av de tre hovedelementene som helsemyndighetene er meget tydelige på:
1. Ikke dra på jobb hvis du er syk
2. Fortsatt god håndhygiene
3. Hold avstand til andre mennesker (kolleger)

NHO og LO har laget et veileder for bedrifter som planlegger helt eller delvis åpning av kontorene sine. Her finner du smitteverntiltak som må foretas i forkant av gjenåpningen, og så lenge som pandemien varer. Denne veilederen gir også råd om individuelle tiltak. Rådene er ment å tilpasses lokale forhold, arbeidsgivere må foreta sine egne risikovurderinger. Vi vil spesielt fremheve behovet for ekstra renhold! Intensiver renholdet i lokalene, og innfør ekstra renhold av skrivebord, benker, stoler (armlene), dører og håndtak. Glem ikke å desinfisere kaffemaskiner (knapper og andre berøringspunkter), mobiltelefoner og nettbrett. Vask med såpe og vann er klart mest effektivt, men Antibac og servietter samt søppelbøtte bør også plasseres på hyppig besøkte steder, som ved inngang og ved kaffemaskin.

Det finnes mange veier til målet

Både det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet har fått stå sin prøve i denne perioden. Kinnarps har flere tips til alle som synes det er utfordrende å få den nye hverdagen til å fungere. Inger Lise og Liv deler gjerne noen av sine råd og erfaringer.

Arbeidskultur og lederskap
• Definere den «nye normalen» – hva betyr det for oss i vår bedrift?
• Forankring og kommunikasjon fra ledelse
• Vurder nye eller endrede arbeidsformer
• Kan vi øke andelen hjemmekontor til mer enn den «gamle normalen»?
• Kan vi fortsette å gjøre noe av samhandlingen digitalt (videomøter)?

Innredning og arealdisponering
• Fast plass for en periode?
• Dele plass annenhver dag med desinfisering hver ettermiddag?
• Større sosiale soner for å kunne holde avstand?
• Flere stillerom?

Produkter og hygiene
• Materialer som tåler desinfisering
• Skjermvegger i kunstskinn som tåler vask og desinfisering
• Midlertidige skjermvegger i plexiglass på toppen av eksisterende vegger?

Avskjerming
• Skjervegger på hjul som kan flyttes etter behov
• Skjermvegger mellom skrivebord

Ansatt-involvering og brukermedvirkning
• Next Office Arbeidsplass-analyse for å involvere ansatte
• Økt brukermedvirkning øker opplevd jobbtilfredshet og reduserer frykt og usikkerhet

Kinnarps` Next Office/Next Education/Next Care konsepter hjelper små og store organisasjoner med mange av de punktene som er nevnt ovenfor gjennom foredrag, workshops med ledere og ansatte, web-analyse samt studier av belegg og utnyttelse på kontorene.