Home print

Reiselivsbransjen tar tak i strategien

Reiselivsstrategien ble ferdig utarbeidet og vedtatt i kommunestyret i 2020.
På bakgrunn av strategien ble det også utarbeidet et plandokument som kommunen og bransjen skal gjennomføre for å oppnå de målene som er beskrevet i vedtatt strategi. For å oppnå en del av disse tiltakene bransjen har fått ansvar å jobbe med skal jobbe med har vi i forum for opplevelser besluttet at vi oppretter arbeidsgrupper. Disse fem arbeidsgruppene har næringen selv meldt seg til. Vi starter opp med et felles informasjonsmøte i november. Vi i forum for opplevelser gleder oss til å starte denne jobben og til å se de ulike forslagene som gruppene jobber frem.

Dette er arbeidsgruppene vi har etablert:

 1. Etablere en felles koordinerende ressurs for reiselivsnæringen
  Etablere og finne felles finansieringsmodell for en samlet koordinerende ressurs og pådriver til de fellestiltak næringen trenger
 2. Kompetansehevingstiltak
  Utrede hvilket behov for kompeseheving reiselivsnæring i vårt område trenger.
 3. Bærekraftig reisemål
  Posisjonere Kongsberg som et smart og bærekraftig reisemål. Vurdere ulike sertifiseringer for å bli et reisemål med fokus for bærekraftig utvikling. Innovasjon Norges merking som bærekraftig reisemål?
 4. Arrangementskompetanse
  Mål: Øke Kongsbergs besøksattraktivitet gjennom økt, felles arrangementskompetanse. Utarbeide en felles arrangementsstrategi som kan øke Kongsbergs attraktivitet og som kan bidra til å dekke opp i perioder man har ledig kapasitet. Lage felles salgskonsepter gjennom eksisterende og nye kulturarrangementer. Videreutvikle og bygge oppunder festivalene i Kongsberg.
 5. (A) Nye salgbare turistopplevelser & (B) Konferanse- og event-destinasjon
  Dette står egentlig oppført som to mål i reiselivsstrategien, men vi har valgt å opprette en arbeidsgruppe, så kan man heller opprette undergrupper.A: Utarbeide nye, salgbare produkter til både nye og eksisterende målgrupper innenfor valgte nisjer som sykling, padling, ski, litteratur og musikk.B: Bli Norges fremste konferanse- og event-destinasjon. Lage konferansepakker som inkluderer blant annet kultur, kulturminner og sportsaktiviteter.