Home print

Presenterte Industripiloten for regjeringen

Mandag 10. august var en delegasjon fra Kongsberg i møte med Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen og Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim for å presentere og diskutere Kongsbergindustriens forslag til tiltaksordning som følge av koronasituasjonen.

I møtet var også representanter fra embetsverket og begge ministernes politiske rådgivere. Kongsberg var representert ved kommunikasjonssjef i TechnipFMC Lars Ole Bjørnsrud, daglig leder i Kongsberg Innovasjon Svein Olav Torø, Group EVP Public Affairs i Kongsberg Gruppen Even Aas, Leder Kongsberg Industrilederforum Willy Holdahl og daglig leder i Kongsberg Næringsforum Wivi-Ann Bamrud.

Bakgrunnen for det hele er at Kongsbergindustriens har vært tydelige i sin tilbakemelding til myndighetene om at tiltakene og virkemidlene som regjeringen har kommet med i forbindelse med Covid-19 pandemien så langt, ikke har vært tilpasset den norske industrien i stor nok grad.

Kongsberg Industripilot

Willy Holdahl

Initiativ, omstillingsevne og samarbeid har alltid preget Kongsbergindustrien. Så når effektene av koronapandemien slo inn over næringslivet satte en rekke industribedrifter på Kongsberg, i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge, Fagskolen Tinius Olsen, K-tech, Kongsberg kommune, NAV Kongsberg og Kongsberg Næringsforum seg sammen rund bordet for å finne nye muligheter.

Gjennom noen hektiske sommermåneder ble det utarbeidet et forslag til en ny tiltaksordning kalt Kongsberg Industripilot. Ordningen går i all hovedsak ut på at ansatte som ellers ville blitt permittert fra arbeidsplassen sin som følge av pandemien, fortsatt kan stå i stillingen for å drive utviklingsarbeid og/eller heve sin egen og bedriftens kompetanse.

– Formålet er å holde ansatte i jobb i stedet for at de skal gå hjemme, sikre at selskapene ikke nedskalerer eller flytter sin virksomhet ut av landet, og ikke minst bidra til å omstille norsk industri til “Industri 4.0”, sier Willy Holdahl som har ledet arbeidet med den nye modellen.

Nå arbeides det i ekspressfart

Forslaget ble første gang presentert for myndighetene unders statsminister Solbergs besøk i Kongsberg i juli, og etter anmodning fra statsministeren ble en detaljert beskrivelse av piloten oversendt Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen. På kort varsel ble møtet som fant sted hos Arbeids- og Sosialdepartementet i Oslo sist mandag berammet.

– Møtet ble konstruktivt, og etter vår mening meget positivt. Begge ministerne var tydelige på at de likte det de hørte og at det er behov for ytterligere tiltak rettet mot industrien, men at det er noen utfordringer. Vi diskuterte ulike muligheter, og konklusjonen er at Røe Isaksen og hans departement skal se på alternative løsningsforslag og komme tilbake til oss i løpet av fjorten dager, forteller Willy Holdahl.

Etter møtet med ministrene dro Kongsberg-delegasjonen videre til møte med NHO Viken, Fellesforbundet og Norsk Industri der de informerte om møtet i departementet, og diskutert med partene om hva de kan bidra med gjennom bla. politisk påvirkning.

Oppsummert er vi meget fornøyd med resultatet av mandagens møter og ser frem til videre prosess. Vi ga klar beskjed om at vi er tilgjengelige for innspill, spørsmål og avklaringer når som helst dersom ministerne eller andre skulle trenge det, sier Wivi-Ann Bamrud.