Home print

Per Mikkelsen er ny styreleder i KNF

 title=

16 personer fant veien til KNFs selskapsmøte for driftsåret 2017 som ble avholdt onsdag 2. mai i våre lokaler på Kirketorget.

Selskapsmøtet valgte i henhold til KNFs vedtekter et nytt styre for virksomheten, og det nye styret består av:

– Leder Per Mikkelsen, PK Eiendom AS (gjenvalgt for ett år)
– Truls Klippen, Stortorvet og Berja Senter (gjenvalgt)
– Janne Johansen, Quality Hotel Grand (ikke på valg)
– Wenche Grinderud, Kongsberg kommune (ikke på valg – fast plass)
– Tom Holtermann Andersen, Data Respons (ny)
– Terje Bråthen, Kongsberg Gruppen ASA (ny)
– Geir Arne Schau, TechnipFMC (ny)

Torstein Aakre

Disse fikk avløsning

De som gikk ut av styret var Kjersti Løken fra TechnipFMC, Hans Petter Blokkum fra Kongsberg Gruppen og Torstein Aakre fra Sparebank1 BV.  Det var Torstein som overlot ledervervet til Per Mikkelsen.  Vi takker alle tre for en flott innsats i de periodene de har sittet i KNF-styret.


 Her finner du saksdokumentene til selskapsmøtet:
Protokoll fra Selskapsmøtet 
Innkalling og agenda
Årsmelding for 2017
 Regnskap for 2017
 Styrets beretning 2017
 Revisors beretning 2017
 Budsjett 2018
Valg av styre