Home print

Om programmet

Høsten 2017 introduserte vi Trainee Kongsberg for våre medlemmer.  Trainee Kongsberg er et samarbeid mellom Kongsberg Næringsforum, Høgskolen i Sørøstnorge (HSN) og bedrifter i regionen. Kongsbergregionen har mange spennende jobbmuligheter for nyutdannede med høyere utdanning som vi ønsker å vise frem. Hvis din bedrift ønsker å vite mer om Trainee Kongsberg så ta kontakt!

Prosjektleder: Heidi Jacobsen Sandvold
Epost: hs@knf.kongsberg.no  Mobil: +47 928 38 841

Trainee Kongsberg ønsker å tiltrekke seg unge, kloke hoder som ønsker å se hva vår region kan tilby av spennende arbeidsplasser. Vi ønsker å gi gode kandidater en mulighet til å bli kjent med et rikt og spennende næringsliv i sterk utvikling. Deltakerne får et innblikk i ulike virksomheter med bredde og mangfold i forhold til produkter, markeder, bransjer, kompetansebehov og organisering. Etter endt program har traineene fått et spennende nettverk, samt faglig og personlig utvikling.

I rekrutteringsprosessen legges det vekt på kandidatens formelle kompetanse, personlighet og motivasjon – samt tilknytning til Kongsbergregionen.
• Programvarighet 18 måneder
• Mulighet til å bygge et sterkt og bredt nettverk
• God kjennskap til regionens næringsliv
• Fagsamlinger, bedriftsbesøk og andre spennende møteplasser
• Deltakelse på flere av Kongsberg Næringsforums arrangementer
• Mulighet til å delta på Høgskolens lederprogram

Konsept og bakgrunn

Traineeprogrammet driftes og eies av Kongsberg Næringsforum, i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Driften finansieres av bedriftene som deltar i ordningen. Konseptet ble først lansert våren 2009 i Drammensregionen, hvor man har hatt ett kull hvert år siden starten. I Ringeriksregionen har man også startet opp programmet.  Kongsberg Næringsforum er programadministrator og stiller med prosjektleder som følger traineene, og koordinerer deltakerbedriftene gjennom programmet. I hver bedrift blir traineen tatt hånd om og fulgt opp av en egen kontaktperson.

Traineen gis en grundig innføring i bedriften og dens virksomhet, og kan i løpet av perioden jobbe innen ulike deler av bedriften. I løpet av traineeperioden på halvannet år vil det være faglige og sosiale samlinger hvor traineene, kontaktpersonene i bedriftene og representanter fra Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) og Kongsberg Næringsforum deltar. Gjennom bedriftsbesøk til deltakerbedriftene og andre relevante bedrifter og samfunnsinstitusjoner blir traineene bedre kjent med Kongsbergregionens mangfold og muligheter. Det tas også sikte på å gjennomføre en studietur mot slutten av programperioden.