Home print

Kort om KNF

Husk at alle vi i KNF er her for dere medlemmer. Trenger du råd, noen å diskutere med eller har du innspill og gode idèer - ta kontakt med oss :) 

Kongsberg Næringsforum er en medlemseiet interesseorganisasjon for hele næringslivet i Kongsberg.  Vi jobber for å skape vekst og sikre at byen og regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og bo her.
Vi bidrar til å styrke Kongsbergs attraktivitet som sted å bo, jobbe, oppleve og lære!

Gjennom å være  medlemsorientert og samfunnsbevisst, og en attraktiv samarbeidspartner for både næringsliv og offentlige aktører, vil vi arbeide for vår visjon om at Teknologibyen Kongsberg skal være Norges beste by å leve i!

Dette gjør vi ved å være:

• et talerør for næringslivet i Kongsberg, kompetansebasert og partipolitisk uavhengig.
• en medlemsorientert, samfunnsbevisst aktør og en attraktiv samarbeidspartner
• en pådriver for bedre rammebetingelser og øke konkurransekraften i næringslivet

Vi vil skape et sterkere næringsliv og et bedre lokalsamfunn!

Våre oppgaver er å:

• synliggjøre og videreutvikle merkevaren Teknologibyen Kongsberg
• utvikle felles en bo- og arbeidsregion med Kongsberg som motor
• samarbeide med Kongsberg kommune som vertskap for byens næringsliv
• skape og drive arrangementer som fremmer Kongsbergs attraktivitet
• bidra til økt innovasjon og nyskaping i næringslivet
• styrke samarbeidet mellom det offentlige, utdanning og næringslivet
• tiltrekke og beholde kompetente medarbeidere i alle deler av næringslivet
• etablere og drive nettverk, møteplasser forum og ressursgrupper for og med våre medlemmer

Lokalt og regionalt samarbeid for å fremme næringsutvkling

• vi bidrar til å synliggjøre næringslivets betydning og plass i samfunnet
• vi deltar i ulike nettverk i og utenfor kommunegrensene
• vi deltar i styringsgruppen for Kongsbergskolen
• vi er høringsinstans og troverdig medspiller i aktuelle saker

Utbygging av konkurransedyktig infrastruktur

• tilstrekkelig med bolig- og næringsarealer – på kort og lang sikt
• parkering i sentrum
• sykehussaken

Målrettet kompetanseheving og faglig påfyll

• vi arrangerer Teknologidagene på Kongsberg
• i samarbeid med Jazzfestivalen arrangerer vi næringslivsdagen Bebop & Business i juli
• vi arrangerer bla. Lederforum, byggebransjens ”Kongsberg 40-tusen”, Forum for Handel, Forum for Opplevelser og flere til.

Handelskammeret

Kongsberg Handelskammer utsteder ATA-Carnet (tollfrihetsdokumenter) og sertifiserer opprinnelsesbevis. KNF er aktivt medlem i Norges Handelskammerforbund.

INN ® International Network Norway

Nye medarbeidere kommer til Kongsbergs næringsliv fra hele verden. INN ® Kongsberg bistår bedriftene ved å skreddersy opplegg for å gjøre overgangen til Norge så smidig som mulig for de nye medarbeiderne.

Kongsberg som en levende opplevelses- og handelsby

• vi koordinerer årshjulet for opplevelser og aktiviteter i Kongsberg
• vi driver byens turist- og besøkskontor
• vi utgir aktuelle publikasjoner
• vi deltar aktivt i foreningen i Norsk Sentrumsutvikling

Kongsberg.no – byens nettportal

KNF er ansvarlig redaktør for nettportalen kongsberg.no. Portalen er til for byens , nærings- og læringsliv, innbyggere, turister og besøkende. På kongsberg.no finner du informasjon om hva som skjer i byen, og nyheter fra Kongsberg og omegn.

Vi ønsker flere medlemmer som engasjerer seg utover egen virksomhet.
Jo flere vi er – jo større slagkraft!