Home print

Om handelskammer

Et handelskammer er et representativt organ som arbeider for å fremme handelens og andre næringsgruppers (kommersielle) interesser.  Handelskamre er regionale og uavhengige organisasjoner som arbeider for et bedre foretaksklima og for økte handelsrelasjoner, infrastrukturspørsmål og visse spørsmål om besiktningar og handelsbruk.

Handelskamre er i de fleste land offentligrettslige subjekt, med obligatorisk medlemskap for foretakene i handelskammerets distrikt. I USA, Storbritannia og i de nordiske landene er dog handelskamre helt private og har frivillig medlemskap.

KNF utsteder ATA-Carneter
Carnet-boxesEt ATA-Carnet er et internasjonalt tolldokument som sparer deg og din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer. ATA-Carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Alt du trenger finnes i ett dokument!

 

Under forutsetning at varene skal returneres til Norge kan du reise på carnet med vareprøver, yrkesutstyr og utstyr til messer/utstillinger uten å deponere for toll og avgifter.

ATA-Carnet-ordningen baseres på at Handelskammeret står som garantist for dine varer i landene du besøker. Som sikkerhet for vår garanti deponerer du hos oss et visst beløp, som tilbakebetales når carnetet returneres til oss.

ATA-Carnet utstedes ved hver reise, eller for et antall reiser, for det utstyr og varer som du tar med deg. Carnetet skal følge varene hele tiden og fremvises og stemples ved hver grenseovergang.

Les mer om ATA-Carneter, og se priser her >

Sertifisering av handelsdokumenter
Handelskammer eCert 274x219Mange importland krever at opplysningene i eksportdokumentene sertifiseres av et handelskammer. Hos oss gjøres dette ved at dokumentene stemples og signeres. Denne tjeneste kan også benyttes på web, gjennom systemet eCert.

 

Vær oppmerksom på at opprinnelsesdokumentene også kan kreves stemplet av importlandets konsulat/ambassade.

Også andre dokumenter, som f.eks. agentavtaler, firmaattester og forskjellige former for erklæringer, kan kreves sertifisert av et handelskammer.

Les mer om sertifisering av dokumenter, og se priser her >

Ønsker du å komme i kontakt for ytterligere informasjon om våre handelskammertjenester, så kan du ta kontakt med Hege Anita Moen, tlf. 402 80 133