Home print

Om Forum for Opplevelser

Medlemsbedrifter innen reiseliv og opplevelser samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer. Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer. Forumet møtes 4 ganger pr halvår.

Forumets øverste organ er styringsgruppa som består av beslutningstakere fra de ulike reiselivsnæringene, og som 2- 3 g pr år. Styringsgruppa skal skape en felles strategi med tiltak for videre utvikling av reiselivsnæringen basert på fakta og kunnskap, som vil gi utgangspunkt for å være en aktiv meningsbærer og høringsinstans i saker som har betydning for opplevelsesnæringen, samt være en aktiv stemme utad.

Medlemmene i styringsgruppen pr. nå er:
Museum: Alfhild Skaardal, Norsk Bergverksmuseum
Overnatting: Solveig Storaas, Søstrene Storaas hotell
Aktiviteter: Halvor Jamtveit, Kongsberg Skisenter
Festivaler: Kai Gustavsen, Jazzfestivalen
Spisesteder: Wenche Berntzen, Restaurant Opsahlgården
Kommunen: Strategi og omdømmesjef Håvard Fossbakken

Forum for Opplevelser har også ulike arbeidsgrupper med spesifike mandater og oppgaver for å utføre forumet sine prioriteringer.

KNFs rolle

Kongsberg Næringsforum er sekretariat, og bindeledd mellom styret i KNF og Forum for Opplevelser. KNF skal holde seg oppdatert på ulike tilskudds og finansieringsmuligheter, og være bindeledd mot kommunen, fylkeskommunen og Innovasjon Norge.

Hva gjør Forum for Opplevelser

– Fungerer som en felles koordinerings- og samarbeidsarena
– Initierer og foreslår tiltak og aktiviteter for styringsgruppa
– Videreutvikler og innoverer opplevelsestilbudet i regionen
– Oppretter arbeidsgrupper, gir mandat og rammer i samsvar med hva styringsgruppa har vedtatt