Om ATA-carnet

Et ATA-Carnet er et internasjonalt tolldokument som sparer deg og din bedrift for tid og penger ved midlertidig innførsel av varer.  ATA-Carnetet forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter.  Alt du trenger finnes i ett dokument!

Under forutsetning at varene skal returneres til Norge kan du reise på carnet med vareprøver, yrkesutstyr og utstyr til messer/utstillinger uten å deponere for toll og avgifter.

ATA-carnet-ordningen baseres på at Handelskammeret står som garantist for dine varer i landene du besøker.  Som sikkerhet for vår garanti deponerer du hos oss et visst beløp, som tilbakebetales når carnetet returneres til oss. ATA-Carnet utstedes ved hver reise, eller for et antall reiser, for det utstyr og varer som du tar med deg.  Carnetet skal følge varene hele tiden og fremvises og stemples ved hver grenseovergang.

Hvem kan få carnet?

Norske handelskamre utsteder carnet kun til:
 • Firmaer som er registrert i Norge
 • Interesserorganisasjoner og interessegrupper som stiller garanti
 • Privatpersoner, som stiller garanti
 
Dessuten:
 • Vi kredittsjekker alle våre kunder!
 • Det må stilles garanti dersom søker ikke har god kredittverdighet.
 • Garantibeløpet deponeres på en konto som ikke er rentebærende for kunden.
 • Søker må ikke ha noen åpne saker grunnet misbruk av tidligere utstedte carneter
 • Varene må være norskfortollet, det vil si at varenes “toll-hjemland” er Norge.
Bestill ATA-carnet

Regler for bruk

 • Varene må eies av en fysisk eller juridisk person, bosatt eller etablert i et land utenfor innførselslandet. Representanten skal ikke være bosatt i innførselslandet.
 • Varene må ikke lånes eller leies ut.
 • Varene må ikke bearbeides i innførselslandet.
 • Varene må ha til hensikt å returneres til utførselslandet, altså ikke forbruksvarer.
 • Varene må kunne identifiseres ved utførsel innen reisen påbegynnes.
 • Varene som er oppført på carnetet skal være produsert i Norge eller være fortollet i Norge.

Dersom ATA-Carnet sendes med speditør, anbefaler vi at det utstedes en fullmakt til vedkommende.

Hvis carnetsøker har til hensikt å reise over landegrenser med tog, fraråder handelskammeret å benytte carnet,da det har vist seg vanskelig å få tollstemplet carnetet ved inn- og utreise.

Hva slags varer?
Hvordan bruker du carnet?
Carnet-land
Ofte stilte spørsmål
Carnet for hest
Konsekvenser ved feil bruk