Home print

Nyttig informasjon for næringslivet om Korona

Restriksjonene som er innført for å begrense utbredelsen av koronapandemien i befolkningen medfører store utfordringer for næringslivet i Kongsbergregionen. Vi forstår at dette vil medføre store økonomiske konsekvenser for både enkeltmenneskene og for bedriftene både på kort sikt, men trolig også i et lengre perspektiv.

Flere av dere har allerede iverksatt tiltak og har god oversikt over situasjonen, mens mange lurer på hvordan man bør forholde seg, og hvilke tiltak som bør iverksettes. Vi ønsker å bidra med vår kunnskap og nettverk til å gjøre denne situasjonen litt enklere for dere, og jobber hele tiden med å finne frem til gode råd, nyttige linker og deling av informasjon.

Husk at all informasjon om den situasjonen vi er inne i er ferskvare, og kan endre seg fra dag til dag. Vi vil fortløpende oppdatere informasjonen her etter hvert som nye forordninger og regler offentliggjøres. Har du innspill du mener kan være nyttig for andre, så send oss gjerne beskjed slik at vi kan videreformidle.

Nyttige lenker

Det er flere spørsmål enn det finnes svar på, men vi har forsøkt å samle nyttige lenker der du kan finne svar på mye.  Denne vil oppdateres daglig eller etterhvert som ny informasjon kommer til.

Generell informasjon

Følg myndighetenes råd i forhold til smittespredning og atferd. Ta vare på helsen til deg og dine nærmeste, og ha gode hygienetiltak i virksomheten.

Iverksett tiltak som best mulig ivaretar din bedrift og de økonomiske konsekvensene på kort og lang sikt. Gjør en vurdering av hva som kan gjøres i forhold til å redusere negative effekter for din bedrift.

Pandemien vil før eller siden gå over, og da er det lurt om du allerede nå vurderer hvilke planer og tiltak som kan sørge for at bedriften kommer raskest mulig tilbake til når situasjonen tilsier det?

Ha tett dialog med eventuelt tillitsvalgte og ansatte i denne perioden. Informasjon gjør oss tryggere og vil bidra til at vi i størst mulig grad klarer oss

Om alle bidrar til å tenke lengre enn seg selv og sin egen situasjon vil alle få det bedre!

Økonomisk status

Før du tar kontakt med aktørene som er nevnt under, er det nyttig å gjøre opp status internt. Få oversikt over likviditeten din og hvilke økonomiske forpliktelser din bedrift har på kort og lang sikt.

Hvilke kostnadsbesparende tiltak kan og bør gjøres nå for å redusere risiko?
Hva må til for å sikre den økonomiske situasjonen over lengre sikt?
Driver du et enkeltmannsforetak bør du få oversikt over hele det økonomiske bildet, både privat og bedriftsøkonomisk.

Faste utgifter. Hvilke poster kan du gjøre noe med? F.eks. husleie og strøm.  Søk samarbeid med gårdeier/utleier om fleksibilitet innenfor din bedrifts likviditet. Husk at du kan være god kunde for gårdeier/huseier også i fremtiden.

Har du faste kostbare abonnementer du ikke trenger i denne perioden? Kan disse abonnementene utsettes, reduseres eller sies opp?

Innbetaling av forskuddsskatt for 1. termin er vedtatt utsatt fra 15. mars til 1. mai. Sjekk også med Skatteetaten om du kan få utsettelse på MVA-innbetaling.

Kontakt banken din og få kontroll over lånesituasjonen. Er det muligheter for avdragsutsettelser og rentefrie tilbakebetalinger?
Snakk også med banken dersom du har likviditetsutfordringer. Det er som regel best for alle, også for banken din, å bidra med hjelp gjennom en krise fremfor å behandle konkurser lenger frem i tid.

Ta også kontakt med regnskapsfører og revisor. De kan bidra med gode råd. Mange av dem er i kontakt med flere andre bedrifter, og kanskje de har gode innspill til mulige tiltak som du ikke har tenkt på.

Kunder og leverandører

Skaff deg god oversikt over dine leverandørforhold og forpliktelser til disse. Ta kontakt med leverandørene og forklar din situasjon, og diskuter hvilke muligheter du kan få innenfor de rammene du har nå. Leverandøren ønsker deg helt sikkert videre som kunde seinere, så har de mulighet vil de være interessert i finne løsninger.

Ta en grundig gjennomgang av dine kundeforhold. Kan du beholde kundene dine og sikre deg nye ordrer når du er i ordinær drift igjen? Kan noen oppdrag utsettes i stedet for å kanselleres? snakk med kunden din – ordrer på vent kan være godt å ha i forhold til finansiering gjennom krisen.Kan noen oppdrag utsettes fremfor å kanselleres? Er det noen oppdrag det er mulig å få forskuddsbetaling for med leveranse når restriksjonene slippes opp?

Tiltak og initiativ internt i virksomheten

Hvilke nye tiltak og rutiner må på plass for å opprettholde leveranser og kvalitet på din bedrift sine produkter/tjenester? Har du klare avtaler med dine ansatte i forhold til hvilke oppgaver som skal gjøres, og hva som forventes ved evt. hjemmekontor?

Dersom dere ikke har digitale løsninger som f.eks. skype, videokommunikasjon e.l. bør dere vurdere det. God intern kommunikasjon nå som mange av oss sitter på hvert vårt hjemmekontor, er avgjørende for å opprettholde driften på en god måte.

Alternative måter å opprettholde driften på

Kan din virksomhet endre på tjeneste eller produkt for å holde på kunden og ha noe omsetning? Kan du samarbeide med andre bedrifter om en ny tjeneste – for eksempel om lokal distribusjon av varer? Eller kan du kanskje bruke kompetansen din på en annen måte?

Vurder også å utsette markedsføringskostnadene dine. Markedet er antakelig ikke særlig mottakelig nå, med mindre du kan ha omsetning i forhold til behov knyttet til smittesituasjonen.

Ta vare på dine kolleger og ansatte

I en situasjon som denne er det viktig at vi tar vare på hverandre. Vi anbefaler at dere går i dialog med de instanser/ressurser dere har tilgang til for å sammen finne ut hvordan dere best mulig kan navigere dere igjennom situasjonen. Dette inkluderer styre, ledergruppe, medarbeidere og andre lokale bedrifter.

Holder du virksomheten i gang er det viktig at de ansatte holder seg friske og kan komme på jobb. Det er også viktig med smitteverntiltak som gir tillit hos dine kunder.

Husk at mange av dine ansatte har skolebarn og må ta seg av de hjemme nå som skoler og barnehager er stengt. Har dere muligheten, er det lurt å legge til rette for at arbeidsoppgaver kan gjøres til fleksible tider slik at det er lettere for den ansatte å få hverdagen til å fungere.

Det er mange bedrifter som er i en situasjon der de må vurdere å permittere ansatte. Regler og rutiner er stadig i endring som følge av utviklingen i pandemien så det er viktig å følge med på hva som gjelder. Nyttig informasjon om dette finner du bl.a. på NAV, Regjeringen.no, NHO og LO. Vi har samlet en knippe nyttige linker her >