Home print

Nytt fra næringslivet

Send inn nyheter og informasjon fra din bedrift!

Som medlem i Kongsberg Næringsforum får du nå muligheten til å sende inn nyheter og informasjon om din bedrift. Dette blir lagt ut på våre hjemmesider, og vil i tillegg bli sendt ut i vårt ukentlige nyhetsbrev som går ut til over 300 mottagere hver fredag.

Hva er en god nyhet?

Vi vil gjerne høre om:
–  Flytting/ åpning av nye lokasjoner/ navnbytte på firma
–  Spesielle hendelser
–  Nye investeringer/kontrakter
–  Utmerkelser, priser bedriften har vunnet
–  Innovasjonsprosjekter
–  Nyansatte, kompetanse, rekruttering og videreutvikling

Tjenesten er gratis!