Home print

Nye millioner fra Viken

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsinternt opplæring – nye midler å søke på fra Viken

Bedrifter med mer enn 25 ansatte har nå mulighet for å få inntil 2 millioner kroner i tilskudd til ulike etter og videreutdanningstiltak. Formålet med ordningen er å bidra til kompetanseheving og omstilling av ansatte knyttet til den spesielle situasjonen landet befinner seg i, gjennom å:

– øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak
– stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring
– knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen
– stimulere til utvikling av nye digitale tilbud

Det kan gis tilskudd til for eksempel:

– Styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt
– Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger
– Datasikkerhet
– Endring til nye produkter, tjenester eller markeder
– Gi arbeidstakere norskopplæring
– Øke bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud
– Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne

Kompetansehevingen kan bestå av både teoretisk og praktisk tilnærming og kan gis til både ansatte som er i  jobb eller er permitterte.

Interessert?  Les mer her!