Home print

Ny vedlikeholdsavtale på plass

 title=

KNF er opptatt av god fremkommelighet og renhold av sentrumsfortauene i byen, og påtok seg derfor i 2012 ansvaret for å etablere en helårs vedlikeholdsavtale av sentrumsfortau. Avtalen innebærer brøyting, strøing og feiing av fortau på begge sider av Lågen.

KNF ønsket å gjøre det enklere og rimeligere for gårdeiere å oppfylle sine forpliktelser gjennom en felles avtale for alle gårdeiere i sentrum. Når alle gårdeiere er med blir det vesentlig rimeligere for alle, og vi unngår «blindpassasjerer». I samarbeid med Kongsberg kommune har vi registrert hver enkelt gårdeier og tilhørende antall løpemeter fortau, og dette danner grunnlaget for avtalen.

Ny og større avtale

Siden etableringen av vedlikeholdsavtalen i 2012 er det Bryn AS, senere Bryn Bydrift AS som har holdt byen ren. Erfaringen med dette samarbeidet er svært bra, og kvaliteten på brøyting, strøing og feiing er gjennomgående høy. Høsten 2019 overtok som kjent Kongsberg kommune tidligere fylkesvei 89 og 90 fra fylkeskommunen som følge av den nye E-134. KNF valgte da å innlemme deler av disse sentrumsfortauene i den allerede eksisterende avtalen.

KNF er unntatt lov om offentlig anskaffelse, men ønsket i høst å hente inn tilbud fra flere aktører på bakgrunn av avtalens størrelse. Dagens avtale omfatter ca. 7 700 løpemeter fortau fordelt på Nymoen og Vestsida, og ca. 110 gårdeiere er med på ordningen. KNF satte som krav at tjenesten skal utføres av én og samme leverandør. Den nye avtalen starter 1. april 2021 og skal gjelder for tre år, med ensidig opsjon for oppdragsgiver på 1 + 1 år.

To lokale tilbydere

Innen tilbudsfristens utløp fikk KNF inn to tilbud, et fra HS Maskin og et fra Bryn Bydrift. Begge aktører er kvalifiserte for oppgaven. Bryn Bydrift leverte et tilbud på kr. 748.700 eks. mva. pr. år, og HS Maskin leverte et tilbud på kr. 950.000 eks. mva. pr. år.

Etter en totalvurdering av begge tilbudene, vinner Bryn Bydrift AS med laveste pris, god erfaring fra samme type oppdrag og med tilpasset utstyr.

Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid i årene som kommer.