Home print

NAV Kongsberg i tett samarbeid med KNF

 title=

Som følge av Covid-19 har vi de siste ukene hatt et godt samarbeid med NAV Kongsberg. Et samarbeid vi i Kongsberg Næringsforum har satt stor pris på.

Torgunn Aaker leder NAV i Kongsberg

På sett og vis begynner situasjonen å stabilisere seg og det jobbes nå, både ute i bedriftene og i det offentlige apparatet, med å finne løsninger på de ulike utfordringene som har kommet i kjølvannet av pandemien. Derfor kontaktet NAV-leder Torgunn Aaker oss i begynnelsen av mai for å undersøke muligheten for å komme i bedre dialog med næringslivet. NAV ønsker å kjenne på pulsen der ute, og få kunnskap om hva næringslivet i sin helhet har behov for og hva NAV Kongsberg kan bidra med.

Kongsberg Næringsforum har en rekke ulike forum og møteplasser for ulike bransjer og fagområder, og vi har invitert NAV inn til disse de neste ukene.

Sist uke ble de to første dialogmøtene gjennomført med Forum for Handel og Forum for Serveringssteder. Tilbakemeldingene fra begge møtene var udelt positive. NAV på sin side satte stor pris på å høre hvordan våre medlemmer har det om dagen, og hvilke behov de har. Temaene vi snakket om var mange – alt fra lønnskompensasjon og permitteringsregler til rekruttering og kompetanseheving.

NAV har et samarbeid med ASVO Kongsberg om arbeidstrening. Vi har i begge forumene fått flere innspill til oppgaver som ASVO kan gjøre for å lære, samtidig som de forskjønner byen vår. KNF vil samarbeide med NAV fremover for å se hva som er mulig å gjennomføre. KNF vil også jobbe tett med NAV for å se nærmere på hvordan bransjen, fylkeskommunen, KNF og NAV kan samarbeide om å rekruttere til kokkeyrket.

Vi vil frem mot sommeren gjennomføre møter med NAV og HR-forum, Forum for bygg, anlegg og eiendom, Forum for Opplevelser og Lederforum.