Home print

Nå kan du søke om BIO-midler

 title=

Siden Vikens tiltakspakke ble lansert har det vært stor interesse for midlene til bedriftsintern opplæring. Nå har fylket åpnet for søknader til disse!

Det er mange ulike tiltakspakker, muligheter og støtteordninger som er gjort tilgjengelige for å avhjelpe gjennom krisen.  Noen av disse er ordinære og har vært mulig å benytte seg av hele tiden, andre er justert og tilpasset en ny hverdag mens andre igjen er helt nye for å møte den spesielle situasjonen vi er oppe i nå.

KNF gjør hva vi kan for å bidra med informasjon om hvilke muligheter som finnes for våre medlemsbedrifter til enhver tid.

I dag ble det åpnet for å søke på BIO-midlene. BIO står for bedriftsintern opplæring, og er en ordning for bedrifter som står i en krevende situasjon med fare for permitteringer og oppsigelser som følge av koronautbruddet. Både enkeltbedrifter eller flere bedrifter i samarbeid kan søke om tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. Les mer og søk om BIO-midler her >

Flere av de andre tiltakene fra Viken kan også være av interesse for flere av dere, så sjekk ut Vikens tiltakspakke om det er noe mer som kan være aktuelt.

Ta kontakt med oss om det er noe du ønsker å drøfte med oss eller spørre om.  KNF har tett samarbeid med Viken, og har flere ganger søkt på regionale midler så litt erfaring og kunnskap har vi etter hvert fått.

Kongsberg Innovasjon er også aktør med kompetanse og tett samarbeid med ulike deler av virkemiddelapparatet, så de kan også bistå med råd og hjelp til å vurdere de ulike tiltakene som er kommet som en følge av Koronapandemien.