Home print

Nå kan du snart gå ut å spise igjen!

 title=

Serveringsstedene i Kongsberg åpner trygt og forsiktig opp de kommende dagene.

I tett og godt samarbeid med kommuneoverlegen har vi i Kongsberg Næringsforum fått utarbeidet gode og klare retningslinjer for hvordan serveringsbransjen kan åpne sine virksomheter. Det er viktig at både ansatte og kunder føler seg trygge på at smittevern blir håndtert på en tilfredsstillende måte.

Smittevernet blir godt ivaretatt

Selv om samfunnet nå åpnes gradvis, er det svært viktig at alle er sitt ansvar bevisst og følger de retningslinjer som er gitt. Serveringsstedene vil informere gjester om hvilke tiltak som gjelder, blant annet i form av plakater i lokalene. De som går ut for å spise vil bli møtt med færre bord på grunn av hensynet til 2 meter mellom personer som ikke er i familie med hverandre. Denne avstanden gjelder både ute og inne. Det vil også være en begrensning på maks 5 personer pr. bord, som er i henhold til regjeringens anbefaling om maksgrense på grupperinger. Berøringspunkter vil bli vasket hyppig, slik at det skal være trygt å spise på byens serveringssteder. Dersom du opplever at bordet ditt ikke ryddes med en gang, eller at servitøren ikke er så hyppig ved bordet ditt som vanlig, er dette også for å redusere muligheten for smitte og er en del av tiltakene som å settes inn.

Serveringsstedene vil åpne gradvis i dagene som kommer. Åpningstidene vil variere, så det er viktig å sjekke direkte med det spisestedet en ønsker å gå ut på. Flere serveringssteder kommer også til å kreve bordreservasjon på forhånd.

Vi ønsker med dette «brakkesyke» kongsbergensere velkommen til byens serveringssteder. Vis hensyn og ha forståelse for at smittevern og trygg og sikker drift må gå hånd i hånd.