Home print

Nå åpnes det opp

En rekke samfunnsområder som har vært stengt som følge av korona-krisen åpner nå opp igjen mot sommeren. Dette er gode nyheter for bedriftene og næringslivet. Nå skal vil regjeringen få hjulene i gang igjen i norsk økonomi.

Saken oppdateres etterhvert som vi får oversikt over hva det innebærer for lokale aktører.

Regjeringen vil bygge ned de mest inngripende tiltakene i samfunnet. Målet er å før sommeren åpne flest mulig aktiviteter og virksomheter som har blitt stengt ned, forutsatt at myndighetene fortsatt har kontroll på smittesituasjonen.

Nå skal de mest inngripende tiltakene bygges ned, og sakte men sikkert skal næringslivet gjenåpne og skape ny aktivitet i norsk økonomi. Frisører, serveringssteder, butikker og mange andre bransjer går sakte men sikkert tilbake til en ny hverdag. Det er svært viktig å følge smittevernrådene, slik at dette kan skje på en god og trygg måte.

– Vi har vært gjennom en storstilt dugnad for folkehelsa. Nå skal små og store bedrifter starte opp aktiviteten igjen. Det blir en rolig start, men det er nødvendig for å unngå at vi må rykke tilbake til start, Jeg håper at de fleste aktiviteter og bedrifter som har vært steng ned skal åpne igjen før sommeren, sa næringsminister Iselin Nybø.

Avklaring for reiselivet

Regjeringen er nå tydelige på at nordmenn må forvente og planlegge for at sommerferien i år skal legges til Norge. Og reiselivsbransjen må belage seg på at utenlandsturister til Norge må gjennom en 10-dagers karantene før de kan komme inn i landet (tidligere har karantenetiden vært 14 dager). Nå åpnes det både for uteliv, besøk i fornøyelsesparker, svømmehaller og på badeland.

Fra og med 7. mai ble det tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer, og smittevernrådene er nå endret fra å holde en avstand på to meter til å holde avstand på minst èn meter. Det åpnes også for at serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde avstandsregelen på 1 meter.

Dette er gode nyheter for hoteller, restauranter, og opplevelsesbedrifter som er helt avhengig av drahjelp fra oss forbrukere dersom de skal kunne overleve denne krisen. Og endelig kan folk nyte utepilsen i sommersola, det vet jeg det er flere som har gledet seg til, sa næringsministeren under gårsdagens pressekonferanse.

Når det gjelder hvilke råd som vil gjelde for ferie- og fritidsreiser så vil Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeide nye råd for fritidsreiser som skal gjelde fra 1. juni. Disse rådene vil komme senest 15. mai.

– Dette blir en annerledes sommer, og det er viktig å ta forholdsregler og følge smitterådene. Det hviler også et ansvar på bedriftene og bransjene som skal utarbeide standarder og finne gode praktiske løsninger for hvilke regler som skal gjelde. Det er viktig at folk føler seg trygge når de er på tur. Vi registrerer at blant annet NHO og Virke tar dette på alvor og vi har god dialog med reiselivsnæringen. Smittedugnaden må fortsette skal vi sørge for en trygg og kontrollert gjenåpning av samfunnet, sier Nybø.

Viktige datoer og milepæler

Minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maks 20 personer samlet i private sammenhenger (forutsatt at man kan holde minst én meter avstand). Ansatte eller de som står for gjennomføringen av arrangementet på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. Deres rolle bør avklares i egne bransjestandarder. Tidligere er det avklart at det er tillatt med arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer (forutsatt at man kan holde minst én meter avstand og at det er en ansvarlig arrangør). Hvis alt går etter planen utvides dette til 200 personer 15. juni.


Arbeidsgivere skal sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. Der ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere til å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig for arbeidstakere som bor i Oslo-området, og i andre byer med press i kollektivtrafikken.


Reglene for reisekarantene opprettholdes men nedjusteres fra 14 dager til 10 dager. Regjeringen er nå tydelige på at nordmenn må forvente og planlegge for at sommerferien i år skal legges til Norge. Og reiselivsbransjen må belage seg på at utenlandsturister til Norge må gjennom en 10-dagers karantene før de kan komme inn i landet.


Bingohaller og lignende kan åpne.


Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde avstandsregelen på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.


Fornøyelsesparker kan åpne.


Fritidsreiserådet endres. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet utarbeider nye råd og innen 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.


Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.


Intensjonen om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlig smitteverntiltak.


Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.