Home print

Mentorprogrammet har vært en suksess!

 title=

Tirsdag 9. april markerte avslutningen for det første kullet i Mentorprogrammet på Kongsberg. I løpet av det siste halvåret har 13 studenter og 13 mentorer fulgt hverandre gjennom faste samlinger, i tillegg til at de har avtalt egne møter etter behov. Det har vært et svært erfaringsrikt halvår for både studenter og mentorer

Mentorprogrammet er i regi av USN og i samarbeid med Kongsberg Næringsforum. Målsettingen med programmet er å integrere studentene i samfunns- og arbeidsliv, og gjøre dem bedre rustet til å møte utfordringer og muligheter etter fullført bachelorstudium. Det skal gi økt innsikt i arbeidslivets forventninger og spilleregler, og bidra til å utvikle innsikt, tanker og valg knyttet til arbeid og viktige prioriteringer.

Ikke minst skal mentorprogrammet bidra til å synliggjøre studentens egenskaper og bidra til å utvide personlige nettverk.
For både mentor så vel som student, har programmet gitt mulighet til gjensidig læring.

Denne siste samlingen i programmet ble markert med god mat, et spennende foredrag fra Leif Ness om «Teknologitrender som påvirker arbeidslivet» og en hilsningstale til både studenter og mentorer fra daglig leder i Kongsberg næringsforum Wivi-Ann Bamrud. Det hele ble høytidelig avsluttet med utdeling av diplomer til både studenter og mentorer.

Gode attester fra mentorene

En av mentorene skriver følgende til oss etter endt program; – Som mentor har jeg lært mye om hvordan studenten tenker og reflekterer over sine karrierevalg og dilemmaer. Nyttig kunnskap som bl.a. vil hjelpe meg når vi skal ansette nye medarbeidere.  Jeg har stilt bevisstgjørende spørsmål, som kanskje har hjulpet studenten i sine karrierevalg.  Vi har diskutert ansettelsesprosessen, som jeg tror gjør studenten bedre forberedt på egen markedsføring, jobbsøknader og intervju. Det har også vært mange nyttige og lærerike forelesninger fra både KNF og USN, og jeg har fått nye hyggelige bekjente. Mentorprogrammet kan absolutt anbefales 🙂

Vi setter i gang med kull 2 høsten 2019. Dersom du tenker at dette kan være en spennende erfaring for deg, så ta gjerne kontakt.

Mentorene våre