Home print

Mentorprogrammet er i gang

 title=

10. Oktober startet kull 2 opp i mentorprogrammet på Kongsberg. Programmet er et samarbeid mellom USN og Kongsberg Næringsforum, og hensikten er å gi studentene en bedre inngang til arbeidslivet.

Årets kull består av totalt 14 andre- og tredjeårsstudenter og mentorer, og nytt av året er at vi har både ingeniørstudenter og studenter fra økonomi- og ledelse.

Forventningene til studentene og mentorene varierer, men det som er felles for studentene er et ønske om å få mer kunnskap om hvordan arbeidslivet fungerer.
Noen er nysgjerrige på hvilke veivalg de skal ta, andre ønsker innspill på smarte grep i jobbsøkerprosessen, intervjusituasjon osv.
Det som er felles for mentorene er et ønske om å bidra med sin erfaring og ikke minst få muligheten til å bli kjent med unge arbeidssøkere, og forstå hvordan de ser på overgangen fra student til arbeidsliv. Mentorprogrammet er et basert på frivillighet, men det er viktig at begge parter forplikter seg til å bidra inn i mentorprogrammet og er villige til å dele.

Programmet gjennomføres med 4 fellessamlinger i tillegg til at student og mentor setter opp egne møter mellom samlingene. Den første samlingen gikk i hovedsak med til å veilede om hva mentoring handler om.

Deretter ble studenter og mentorer satt sammen parvis, og den siste timen fikk de tid til å bli litt bedre kjent med hverandre.

Vi gleder oss til å følge mentorprogrammet videre.
Vil du vite mer om programmet, kontakt oss gjerne.