Home print

Mener du noe om Kongsberg?

 title=

Nå har du mulighet til å komme med innspill for å gjøre byen til en bedre by å bo i.

Kongsberg kommunes byutviklingsprosjekt er en del av arealplanens planprogram. Prosjektets hensikt er å få fram forslag til videreutvikling av Kongsberg hvor byens historiske egenart, elverommet, bymessige kvaliteter, handel og opplevelser inngår. Det er spesielt sentrumsbydelene – Nymoen og Vestsiden – som vil bli vektlagt i dette arbeidet.

Gottlieb Paludan Architects as er engasjert for å styre prosessen og legge til rette for informasjon og medvirkning med byens befolkning. Kongsberg kommune tar imot og formidler innspill, synspunkter og ideer fra lokalbefolkningen til deltakerne i prosjektet.

Kongsberg kommune åpnet forrige uke ByLab i Storgata 30. Hensikten er å legge til rette for medvirkning og involvering, og også stille ut viktige prosjekter som skal prege utviklingen av Kongsbergsamfunnet. Her kan du komme med innspill og stille spørsmål til de som jobber med byutviklingsprosjektet. Kommunen flytter også byggesakskontoret til ByLaben enkelte dager.

Åpningstider for ByLab

Åpningstidene frem til jul er:

Mandag 10-16 med byggesakskontor.
Tirsdag 10-16 med byggesakskontor.
Torsdager 10-16 med byggesakskontor.

Torsdag 31 oktober og 28. november er det åpent til 19.00.

Vi håper flest mulig har lyst til å dele sine tanker og ideer til hvordan Kongsberg kan videreutvikle seg.