Home print

Lønnskompensasjon utbetales nå!

 title=

Et drøyt døgn etter at lønnkompensasjonsordningen ble satt på lufta har NAV utbetalt 789 millioner kroner i lønnskompensasjon til arbeidstakere og refusjon til arbeidsgivere.

Løsningen ble lansert tirsdag 9. juni klokken 14.00. Litt over et døgn senere er det utbetalt penger til 33 300 arbeidstakere og 5 500 arbeidsgivere. Løsningen er oppe hele døgnet, og vedtak fattes og utbetalinger foretas fortløpende.

NAV trenger hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene til permitterte.

Arbeidsgivere må gjøre to ting:

  1. Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke NAV få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn.Her kan arbeidsgivere sjekke hva som er meldt inn i A-meldingen.
  2. Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er klar på nav.no. Det som må legges inn er informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag. Har arbeidsgiveren forskuttert lønn må også datoen for den siste dagen med forskuttert lønn legges inn. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Så fort arbeidsgiveren har gjort disse to tingene vil NAV utbetale pengene til de permitterte i løpet av 2-3 virkedager.