Home print

Logistikkforum

Kongsberg Logistikkforum – for deg som representerer vareeier og jobber med grensepasserende vareforflytning!  

Kontaktperson KNF: Berit Storfossene

2016


 09-september-27Eksportkontroll og flerbruksvarer

ksportkontroll innebærer at visse varer, teknologi og tjenester ikke kan utføres uten utførselslisens utstedt av Utenriksdepartementet. De fleste kjenner til at det er strenge regler for forsvarsmateriell (liste I), men ikke alle har oversikt hva som omfattes av sivile varer, teknologi og tjenester. PST informerte om Vareliste II og de såkalte flerbruksvarene.  Les mer her >

 


April 14Ny rutine for innkreving av MVA ved import – utsatt avregning

Ut 2016 går dette via tollkreditten, slik i dag. Fra 1/1 2017 vil det være et nytt regime for dette fra Skatteetaten, og da med utsatt avregning. Det er svær uklart hvordan dette skal gjennomføres, og ikke minst hvordan næringslivet skal kunne innbetale riktig MVA-beløp. Det er svært viktig at vi kan samle et aktivt import-/eksportnæringsliv i Kongsberg, for å gi felles uttalelse på dette.

 

 

2015


Mars 19Speditørenes fakturagebyrer

Hva gjemmer seg bak alle gebyrer og avgifter på fakturaene fra speditørene og transportørene? Vet du hva de innebærer? Hvis ikke – du er ikke alene om det!  Les mer om møtet her>
Se presentasjon fra møtet her>  03_19 Fees FF 2015


Januar 29Hvor kommer varene mine fra?

Alle varer har en opprinnelse, men det er forskjellige ordninger som bestemmer hvilken opprinnelse ditt produkt har.  Sjur Klætte fra Innovasjon Norge forklarte hovedreglene i de ulike opprinnelsessystemene, og viktigheten av å gjøre dette riktig.  Her finner du Klætte’s presentasjon >

 

2014


Desember 02Tollarkiv og Tollregnskap

Dette møtet ble arrangert i samarbeid med Økonomiforum, og over 30 møtedeltagere fant veien til Industritunet denne formiddagen.  Her ser du presentasjonene fra møtet: Presentasjon PriceWaterhouseCoopersPresentasjon Kongsberg MaritimePresentasjon FMC Technologies