Home print

Lederforum

Er du leder og ønsker deg en arena hvor du får mulighet for å skape ett nettverk og hvor du kan utveksle ideer og erfaringer med andre ledere – både fra egen og andre bransjer?  Lederforum er en møteplass for faglig og sosialt påfyll for våre medlemmer som er ledere/mellomledere i små og mellomstore bedrifter.  Forumet er «brukerstyrt», hvilket vil si at det faglige innholdet bestemmes etter innspill fra deltagerne.  Det er viktig for oss at du som medlem og deltager i Lederforum går fra møtene mer inspirert og oppdatert enn da du kom!

Kontaktperson KNF:  Heidi J. Sandvold

2020


Webinar: Arbeidsrett i tiden fremover

Flere bedrifter kaller nå tilbake permitterte ansatte og starter opp sin virksomhet igjen. Likevel, er ikke pandemien over og mange vil merke ringvirkninger i lang tid fremover. Hvilke rettigheter og plikter har små og mellomstore bedrifter innenfor arbeidsretten i tiden fremover?


Webinar: Kompetansehevende muligheter i krevende tider

Regjeringen har nå satt økt fokus på kompetansehevende tiltak, og det er mange ulike ordninger bedriften din kan søke på. Johan Edvard Grimstad, Fylkesråd for næring og kompetansemegler Per Olve Tobiassen ga sine råd for å finne rett støtteordning.


Storytelling – eller historiefortelling – hva er det egentlig?

Hvordan kan bedrifter bruke dette i sin kommunikasjon for å styrke egen merkevare og posisjon i markedet? Janicke Langford fra Godt Sagt Kommunikasjon delte sin kunnskap rundt temaet Storytelling.

2019


Å lede på tvers av kulturer

Virksomheter blir stadig mer internasjonale, og de fleste virksomheter konkurrerer og jobber i et miljø der tverrkulturell kunnskap og ferdighet er viktig. Forventningene til lederatferd varierer mye på tvers av forskjellige kulturelle kontekster. Les mer >


“Styrkebasert ledelse – mennesker på sitt beste.”

Forskning viser at å handle i tråd med egne styrker skaper engasjement, øker grad av måloppnåelse, utholdenhet og prestasjoner. I det å lede styrkebasert på individ- , team- og organisasjonsnivå ligger et utrolig spennende potensial til å skape merverdi. Peder Lysholm Daviknes og Christine Storø Bischoff fra Mind ga en innføring i det faglige fundamentet og noen praktiske øvelser for å utøve styrkebasert ledelse. Les mer >


Kultur spiser strategi til frokost

Kultur kan ikke besluttes, men må “arbeides med” som en kontinuerlig prosess. Høyskolelektor Geir Lahnstein snakket denne ettermiddagen om viktigheten ved å utvikle en god organisasjonskultur.


Hvordan kan man som prosjektleder få mest ut av prosjektarbeidsformen?

Hva er spesielt viktig å fokusere på i prosjektlederrollen? Tom Hedalen gir deg sine betraktninger rundt hva som er viktig for ledelse av prosjekter. Tillit, Læring og Endring er stikkord som beskriver god prosjektledelse, og som Tom er spesielt opptatt av.


Sårbare eksponerte datasystemer

Hvor er det vi feiler, hvordan kan det unngås og hvor sårbare er vi?
Vi blir stadig mer sårbare i vår digitale verden og temaet for Lederforum denne gang er hvordan vi kan sikre oss best mulig mot denne sårbarheten. Les mer her>

2018


Milleniumsgenerasjonen

Dagen studenter og yngre arbeidstakere i alderen 18-38 år er morgendagens ledere, spesialister og gründere i arbeidslivet. De kalles Generasjon Y eller Millenniumsgenerasjonen.Hvordan få denne generasjonen til å fungere sammen med kolleger i ulike aldere og generasjoner? Denne generasjonen motiveres og har andre forventninger til arbeidslivet enn sine eldre kollegaer. Trond Østgaard fra USN, gir oss et foredrag som fokuserer på hva som kjennetegner dem, hvilke forventninger de har til møtet med arbeidslivet og hvordan arbeidslivet bør forholde seg til dem.


Hva kjennetegner ledergrupper som lykkes?

Torfinn Kildal snakket om verdiskapende ledelse basert på personlige refleksjoner og observasjoner. Hva kjennetegner ledergrupper som lykkes? Hvordan utvikle verdiskapende samarbeid mellom aktive eiere, styre og ledelse?


Grenseløst samarbeid skaper business!

Det finnes mange eksempler på at samarbeid både innenfor bransjer og på tvers av bransjer gir resultat. I Kongsberg Innovasjon finner vi flere spennende eksempler som daglig leder Svein Olav Torø fortalte om. Restaurantsjef Stian Østland på Opsahlgården har selv erfart at samarbeid lønner seg. Stian vil ga oss sin historie, før vi fikk mulighet til å smake på noen av Opsahlgårdens godbiter. Her finner du agendaen til møtet >


Hvordan få alle i organisasjonen til å dra i samme retning?

Vil du at alle i organisasjonen jobber effektivt mot samme felles mål? Det skjer ikke av seg selv! Anniken C. Strøm har 21 års erfaring med team- og lederutvikling. Hennes spesialitet er å veilede ledere til å utøve et personlig, aktivt og resultatorientert lederskap i praksis.  Les mer her!


Hvordan bygge gode team og god kultur? – Informasjon, involvering og forventning.

Er det forskjell på privat og offentlig sektor knyttet til hvilken måte ledelse utøves – er behovet for ledelse det samme? Ole Gustavsens erfaring er at det er store forskjeller, og at det er mange årsaker til det.  Se hele invitasjonen her >

 

2017


Forhandlingsteknikk

Hvordan lykkes med forhandlinger?  De fleste interaksjoner mellom individer og grupper er en form for forhandling.  Vi forhandler hele tiden, hver dag, uten nødvendigvis å være klar over det. Fredrik Stub holdt et engasjerende foredrag om forhandlingsteknikk, og delte sine erfaringer.  Se hele invitasjonen her>


Rekruttering – hvordan velge rett person til stillingen?  

Gode medarbeidere utgjør en betydelig ressurs for virksomheten, og rekruttering er noe av det viktigste en virksomhet gjør.  Feil valg kan koste dyrt og få fatale konsekvenser.  Riktige valg kan skape store verdier.  Gro Langaas Jensen, ansvarlig for rekruttering i Kongsberg Protech Systems, delte erfaringer og refleksjoner fra 20 års arbeid med rekruttering.


Hverdagsinnovasjon

Mange begreper brukes om innovasjon og entreprenørskap – et av dem er hverdagsinnovasjon. Innovasjon kan virke både svulstig og uoverkommelig. Hverdagsinnovasjon derimot dreier seg om hvordan små, kontinuerlige forbedringer kan bidra til utvikling og økt konkurransekraft.  LEDERFORUM er en arena for deg som er leder og ønsker en mulighet til å bygge nettverk og utveksle erfaringer på tvers av bransjer og fagområder.


Skap arbeidsglede – reduser sykefravær!

Denne gangen hadde vi to foredragsholdere som ser på sykefravær fra to relativt ulike vinklinger. Mads Kaggestad og Rita Fridfeldt. De snakket om «Økt verdiskapning gjennom bedre fysisk form» og «Arbeidsglede og mestring som faktor for lavere sykefravær»


Februar 01Målstyring

På dette første møtet etter nyttår var temaet målstyring. Jarle Gjøsæther, daglig leder i Kongsberg Terotech og Solveig Storaas, daglig leder på Søstrene Storaas Hotell representerte to svært ulike virksomheter som begge har et bevisst forhold til målstyring for å få nå bedriftens mål.  Les mer om møtet her>

2016


11-november-15Mingling og nettverksbygging

Grøsser du når du hører disse ordene? Du er ikke alene, og tiden er inne for å avdramatisere disse fenomenene. Saskia Butler holdt foredrag og workshop om nettverksbygging.   Butler er sosialantropolog og ansatt som rådgiver i Tekna.  Les mer om møtet her>


09-september-14Kongsberg i omstillingstider

Deler av Kongsbergs næringsliv er inne i en fornyelsesfase. På Lederforum denne gangen møter du fire Kongsbergbedrifter som alle er gode representanter for evnen til fornyelse og nyskapning. Alle fra helt ulike bransjer.  Les mer her >


Mai 4Presentasjonsteknikk

Har du lyst til å holde enda bedre presentasjoner? Christian Eek-Jensen fra Retorisk institutt AS holdt workshop der deltagerne fikk konkrete tips – og gjøre øvelser – knyttet til stressmestring og lampefeber, kroppsspråk og blikkontakt, stemme, uttale og tydelighet, hvordan takle uventede situasjoner og viktige tips og vanlige feller.


Februar 17Styrekompetanse

Et kompetent og velfungerende styre er vesentlig for utvikling av din bedrift. I tillegg til å sette retning og strategi for de ulike delene av virksomheten, kan styret også bidra med kompetanse og nettverk som har stor verdi for selskapet. Hva bruker du eget styre til? Få med deg Jon Steen, eier og partner i CR Group sitt foredrag om Styrekompetanse.
Se hele invitasjonen her>

 

 

2015


November 24Planlegg for suksess!

Planlegg for suksess!  -Hvem er kunden? Hvilke behov skal tilfredsstilles? Hva er det egentlige produktet og hva er det unike? Hvordan formulere klare mål for kommunikasjon med kunden? Bli med og lær om markedsplanlegging og bruk av strategisk kommunikasjon.  Foredrag ved Marit Engeset (HBV) og Per Skøien (Godt Sagt kommunikasjon)


November 18KNFs Lederprogram – Markedsplanlegging

Hvordan planlegge markedsaktiviteter som sikrer god og målrettet bruk av bedriftens ressurser.  Foreleser:  Marit Engeset, HBV


November 02KNFs Lederprogram – Arbeidsrett

Du får innblikk i arbeidsrettslig juridisk metode for ansettelser, nedbemanning, permittering og avslutning av arbeidsforhold. Det legges særskilt vekt på arbeidsgivers styringsrett i disse forholdene.


Oktober 22

KNFs Lederprogram – Transformasjonsledelse

Det er bred forskningsmessig støtte for å si at transformasjonledelse er en av de mest resultatskapene lederstilene på tvers av bransjer og sektorer. Hva er det transformasjonsledere gjør? Hva er det den ikke gjør og hvorfor er det en spesielt resultatskapende ledelse? Gjennomgang av de fire lederatferdene i transformasjonsledelse praktiske eksempler.


Oktober 5KNFs Lederprogram  – Forhandlinger

Forhandlinger er en interaktiv prosess som må forberedes. Frode Reksten tar opp typiske problemer knyttet til ulike faser av forhandlingene. Atferdstypologi, innsikt i behovet bak forhandlingene, organisasjonell forhandlingskompetanse og stadier i forhandlingsprosessen.


September 23KNFs Lederprogram – Konflikthåndtering

Er du leder eller aspirerer du mot en lederrolle? Hold deg oppdatert som leder. Få med deg aktuelle temaer i løpet av høsten 2015. Se hvilke temaer vi byr på, og ta kontakt med Heidi Sandvold om du vil melde deg på et eller flere av kursene.


August 26

KNFs Lederprogram – «Ildsjeler brenner ikke evig»

Undersøkelser viser sammenheng mellom motivasjon, stress og helse blant SMB-ledere. Etter de første årene i gründerånd og begeistring, møter mange veggen. Familie og venner blir satt på vent, og mange føler ensomhet fordi de mangler en samtalepartner. De skal beherske mange roller; leder, markedsfører, økonomi-, IT- og personalsjef og produksjonsarbeider, og mange føler de mangler kompetanse.  Se invitasjonen her>


Juni 2Hvordan bygge effektive team?

Forskning viser at de mest effektive team er sammensatt av mennesker som utfyller hverandre. En teamleders oppgave blir derfor å se, og utnytte forskjellene hos team- medlemmene. Les mer her >


April 8«Kunsten å overbevise»

– et miniseminar i retorikk.
Lederforum er for deg som er leder og som ønsker en mulighet til å bygge nettverk og utveksle erfaringer på tvers av bransjer og fagområder.
Les mer her


Februar 18Generasjon Y – Morgendagens arbeidsliv

Dagens studenter er morgendagens spesialister og ledere i samfunns og næringslivet. Hva forventer den nye generasjonen seg av arbeidslivet, og hva kan arbeidslivet forvente av dem? Trond I. Østgård er fakultetsrådgiver ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV), Campus Drammen, og vil innlede Lederforum med sitt foredrag om Generasjon Y – Morgendagens arbeidsliv.  Les mer her >