Home print

Lærerik tur til Tolouse

Fra venstre bak: Trond Myrland, (BFK), Olaf Halland Graven (USN), Jan Velvin (USN), Trond Hovland (ITS Norge), Gunnar Lindberg (TØI). Foran f.v: Wivi-Ann Bamrud (Kongsberg næringsforum), Svein Olav Torø (KI), Ingar Vaskinn (Kbg Kommune), Ragna Fidjestøl ( Norske ambassaden i Frankrike), Roger Ryberg (fylkesordfører) Einar Sørensen, (reiseleder), Janne Buhaug (BFK) Håvard Fossbakken (Kbg Kommune).

Toulouse og Kongsberg har mange ting felles; først og fremst som de fremste teknologiklyngene i hvert sitt land. Begge byene er offensive, og ønsker å skape vekst i næringslivet fundert på samarbeid. Med dette som bakteppe tok en delegasjon fra Kongsberg, sammen med fylkesordføreren i Buskerud og andre aktuelle partnere, turen til Frankrike denne uken.

Kongsbergmiljøet presenterte hva vi kan tilby, spesielt innen autonomi og fremtidens teknologi, til både offentlige og private aktører, i og utenfor Toulouse. Tilbake fra franskmennene fikk vi nyttig informasjon om status på en del av satsningen i Frankrike og et ønske om samarbeid.

Samarbeid i sentrum

I delegasjonen fra Kongsberg var det representanter fra Universitetet som allerede er i et samarbeid med Toulouse Business School, men som også utforsker enda flere muligheter for studentutveksling og forskningssamarbeid. Den tette koblingen og samarbeidet mellom næringslivet og industrien her i Kongsberg imponerte franskmennene, så mulighetene for et enda tettere samarbeid og flere felles satsningsområder og prosjekter vil vi trolig se i tiden fremover.

Toulouse har de siste årene hatt et målrettet og tydelig fokus på å tiltrekke seg relevante bedrifter og miljøer som for eksempel Airbus. Hvordan denne satsningen har vært organisert og gjennomført og hvilke resultater de har fått ut av det, informerte de oss villig om. Det ble også gjennomført møter mellom bedrifter fra Kongsberg og Toulouse med mål om å se på konkrete muligheter for felles satsning og videreutvikling. Det blir spennende å se hvilke resultater disse møtene bringer etter hvert.

Fylkesordfører Roger Ryberg inviterte vertskapet tilbake til Kongsberg og sa at den første gode muligheten for et besøk allerede var under Technology Summit om to uker! Og det ser faktisk ut til at noen av de kommer 😉

Innimellom messe, møter og mingling fikk vi litt tid til å bli litt bedre kjent internt i delegasjonen fra Norge. Vi ble en patriotisk gjeng som fremsnakket alt Kongsbergs hadde tilby, både av næringsliv og som samfunn generelt.

Det er ikke alltid slike turer svarer til forventningene, men vår oppsummering var at dette fikk vi til. Vi høstet noen erfaringer, fikk nye ideer og ble enige om at et samlet næringsliv fra Kongsberg kan imponere de fleste. Vi må stå samlet, finne våre fortrinn og gripe mulighetene!

De som var med

Buskerud Fylkeskommune:
Roger Ryberg, fylkesordfører
Trond Myrland, Internasjonal rådgiver
Janne Buhaug, næringssjef

Kongsberg Kommune:
Ingar Vaskinn, næringssjef
Håvard Fossbakken, Strategi og omdømmesjef

Universitetet i Sør Øst Norge
Jan Velvin, Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Olaf Hallan Graven, Institutt for realfag og industrisystemer

Svein Olav Torø, daglig leder Kongsberg Innovasjon
Wivi-Ann Bamrud, dagligleder Kongsberg næringsforum
Olav Madland, daglig leder Applied autonomy