Home print

Kongsbergskolen til Harstad

Ryktene om samarbeidet mellom utdanningsnivåene og næringslivet i Kongsberg har nådd Harstad, og dette var bakgrunnen for at KNF ble invitert opp for å informere litt mere om Kongsbergskolen. KNF har oppgaven som sekretariat og koordinator for Kongsbergskolen, og det var derfor naturlig at det var Wivi-Ann som tok turen nordover.

Mørketid og snøvær preget Harstad, en by som på mange måter er ganske lik Kongsberg både i innbyggertall, type utdanningsaktører (med unntak av en internasjonal skole og K- tech), og med bedrifter og andre aktører som ønsker å satse på ungdom og realfag. Det er nylig satt i gang et prosjekt i byen for å se på hvordan Harstadværingene kan strukturere satsningen på realfag og teknologi, og de har allerede hatt tre workshops. Da den fjerde workshopen ble arrangert denne uken sto Kongsbergskolen på agendaen. Tilstede var folk fra ulike bedrifter, næringsforeningen, utdanningssektoren og kommune/fylkeskommune.

Første del av workshopen besto av innlegg, og hvor bla. Kongsbergskolen ble presentert. Deretter var det gruppearbeid og diskusjoner. Både Euqinor og Andeøya Spacecenter var representert i møtet, og begge refererte til samarbeidet med Kongsberg Gruppen og Kongsbergskolen som gode arenaer for næringslivet til å komme i dialog med elever og studenter. For KNFs utsendte ble det mange gode innspill å ta med seg hjem; fra konkrete aktiviteter og arrangementer til nettverk og samarbeidsløsninger.

I tillegg til workshopen ble det også tid til en prat med næringsforeningen i Harstadregionen, samt et innblikk i byen og hvordan handelsstanden og reiselivsnæringen jobbet. En hektisk og tettpakket tur, men det er alltid gøy å kunne fortelle om mye av det gode arbeidet som gjøres i Kongsberg innen utdanning og spesielt Kongsbergskolen.

Om Kongsbergskolen

Det var i 2013 prosjektet Kongsbergskolen startet opp, og etter noen år i støpeskjeen ble prosjektet evaluert og overført til ordinær drift. Hovedmålsettingen med Kongsbergskolen og samarbeidet er:

• Styrke samarbeidet mellom utdanningsaktørene og arbeidslivet ved igangsetting av gode samarbeidsprosjekter.
• Skape møtearenaer for styringsgruppen, samarbeidsutvalget og andre inviterte aktører der gode innspill til samarbeidsprosjekter diskuteres og iverksettes.
• Identifisere, initiere og koordinere aktiviteter og prosjekter som skaper interesse og nysgjerrighet for realfag, innovasjon, teknologi og forskning.
• Bidra til omdømmebygging og god ekstern kommunikasjon for å styrke Kongsbergs attraktivitet

Det er opprettet en styringsgruppe bestående av:

• Buskerud Fylkeskommune v/ Fylkesdirektør for utdanning Jan-Helge Atterås
• Universitetet i Sørøst-Norge v/ Pro rektor Kristian Bogen
• Næringslivet i kongsberg, Kongsberg Gruppen v/ Konserndirektør Hans Petter Blokkum
• Kongsberg kommune v/oppvekstsjef Håvard Ulfsnes

Samarbeidsutvalget skal gjennomføre de strategiene og målsettingene som styringsgruppen setter. Styringsgruppen har følgende medlemmer.

• Fagskolen Tinius Olsen v/rektor
• Kongsberg videregående skole v/ rektor
• Universitetet i Sørøst-Norge v/ campuskontakt
• Kongsberg næringsforum v/daglig leder
• 2 representanter fra lokalt arbeidsliv, henholdsvis teknologibedrift og annen næring
• K-tech v/ daglig leder
• Kongsberg International School v/rektor
• Kongsberg Kommune v/ Skolefaglig rådgiver
• Tillitsvalgt fra utdanningsforbundet