Home print

Kongsbergskolen høster applaus

 title=

Torsdag var en stor delegasjon samlet på Arsenalet for å snakke om samarbeidet mellom skole og næringsliv, med spesielt fokus på videregående opplæring.

Til stede var representanter for nåværende Buskerud fylkeskommune og den nye Viken-regionen, Kongsbergindustrien og aktører innen yrkesfagutdanning i Kongsberg. Nina Solli, som er regiondirektør i det nye NHO Viken Oslo, var også der.

Formålet med å møtes denne formiddagen var å bli litt bedre kjent og få innblikk i hvordan det jobbes strukturert og fremoverlent i Kongsberg. Da var selvfølgelig samarbeidsprosjektet «Kongsbergskolen» et sentralt tema.  Informasjon om status i organsiering, roller og fordeling i nye Viken ble det også tid til.

Gode resultater fra skolene

To elever fra Skrim ungdomsskole fortalte levende og engasjert om hvordan de bruker Ipad som viktig hjelpemiddel i skolearbeidet. Skrim har vært en foregangsskole på dette området, og har allerede brukt verktøyet i undervisningen i fem år. De to elevene var tydelige på hva de mente var forskjellen på læringsutbytte før og nå.

Presentasjonen av resultatene fra det første året med Kongsberg kompetansesenter for yrkesfag (KKY) fikk spontan applaus fra salen. Bedre score på elevundersøkelsen på trivsel og tilstedeværelse samt karakteren fem i gjennomsnittlig karakter på eksamen må sies å være en suksess.

Denne dagen var alle vi som er opptatt av fremtidens kompetanse i Kongsberg stolt av å være med på! Det er gode utsikter til enda flere spennende og målrettede prosjekter og satsninger i samarbeidets ånd. Vi gleder oss!