Home print

Vertskapskommune for Høgskolen

 title=

Her finner du høringsbrevet fra Kongsberg kommune vedr. vertskapsrollen for Høgskolen i Sørøst-Norge >

Kongsberg Næringsforum har svart på brevet som følger:

Kongsberg Næringsforum representerer nærmere 300 bedrifter i Kongsberg som spenner fra de store industribedriftene via smb’r til butikker og reiselivsbedrifter. Vi har fokus på å skape vekst og utvikling i Kongsberg, i samspill med kommune og skolemiljø.

Byen er kjent for sin teknologi og industri, og for å opprettholde denne statusen er vi bl.a. avhengig av tilstrekkelig tilgang til arbeidskraft med riktig kompetanse. Det å ha en god høgskole/universitet i byen er en forutsetning for å lykkes med utvikling og vekst i årene fremover. Kongsberg Kommune har sett viktigheten av dette, og lagt frem forslag til en plan for å være en attraktiv vertskommune for Høgskolen. Planen inneholder mange gode momenter og viktige satsningsområder, og vi vil understreke noen av disse.

– Det er viktig for alt næringsliv i Kongsberg at det finnes et faglig og sosialt godt studiemiljø i Kongsberg. Å ha Campus midt i byen er et godt utgangspunkt for videreutvikling av det allerede gode samarbeidet mellom HSN, næringslivet og samfunnet. Utviklingen av Vestsida som et kunnskaps- og kultursenter vil gi gode synergier for hele byen, og det oppfordres til å skape en sammenheng mellom Krona og Nytorget til bruk i ulike studentsammenhenger.

– Boliger i sentrum, studentmiljø og generell god mottakelse i byen er viktige rammevilkår for at studentene skal trives her. Dette er igjen avgjørende for byens omdømme som attraktivt studentsted.

– Planen som nå er laget blir et viktig styringsverktøy for å opprettholde fokuset på nødvendigheten av å være en god vertskapskommune for høgskole/universitet. Planen henviser flere steder til at det er ønskelig med næringslivsrepresentanter inn i ulike forum og arenaer. Dette ønsker vi selvfølgelig å bidra med aktuelle representanter til, og KNF har koordineringsrollen for næringslivet. Vi vil sammen bidra til å realisere visjonen for Kongsberg som universitetsby.

Med hilsen Wivi-Ann Bamrud
Kongsberg Næringsforum