Home print

Kongsberg – en internasjonal småby

Kongsberg Næringsforening har siden 2008 jobbet med relocation-tjenesten INN® International Network of Norway Kongsberg.  Fra en sped start har INN® Kongsberg vokst seg til en avdeling med to fulltidsansatte, og per 2013 betjener vi ca 100 personer pr. år.  Våre klienter er av mange nasjonaliteter.  Noen er kommet med tanke på fast ansettelse, mens andre er her på kortere eller lengre engasjementer.  Felles for disse er at de står ved et veiskille i livet hvor man er i en mer eller mindre sårbar situasjon.

I Kongsberg har næringslivet lenge sett et økende behov for kompetanse, spesielt ingeniører til teknologiindustrien.  Som et ledd i å finne den beste kompetansen har en del av bedriftene valgt å vende blikket ut av Norge, og Portugal er et av landene hvor blant annet FMC Kongsberg Subsea har valgt å rekruttere mange fra.

I rekrutteringsprosesser er målet at både bedriften og den nyansatte gjør de gode og riktige valgene. Bedriften må finne den beste kompetansen, og den ansatte må gjøre et riktig valg i forhold til å trives på arbeidsplassen og i et nytt miljø.  Slik sikrer bedriften forhåpentligvis et langt arbeidsforhold. I sammenhenger der den ansatte ikke bare skifter arbeidsgiver, men i tillegg flytter til et nytt land, er det ekstra viktig at overgangen oppleves så smertefri som mulig for å sikre at både den ansatte og ikke minst familien trives og velger å bli.

Kongsberg Næringsforening og INN® International Network of Norway legger til rette for at denne overgangen skal gli så bra som mulig, med tanke på alle de praktiske oppgavene som må gjennomføres ved en slik flytteprosess.

Kongsberg har lenge vært en metropol på enkelte områder. Til tross for at vi er en liten by, har vi et stort antall ulike nasjonaliteter representert.  Dette gir oss noen klare fordeler, men også noen utfordringer.

Flytteprosessen kan være vanskelig

Flytteprosessen kan inndeles i ulike faser. I starten, når alt er nytt, oppleves flyttingen som noe spennende og noe man ser frem til.  Det er kanskje noe hele familien har diskutert lenge, og når man endelig har bestemt seg for å ta steget har man store forventninger til å bli kjent med en ny kultur, nytt klima, møte nye mennesker osv.   Den neste fasen handler om å organisere alle de praktiske tingene, og det er ofte på dette stadiet mange opplever at frustrasjonen øker hvis man ikke får hjelp.

For å beholde gleden og de gode forventningene ved flyttingen, er det viktig at man ikke møter for mye motstand og at utfordringene ikke blir for store.  INN® spiller en viktig rolle i hele prosessen ved at vi hjelper til, både med  de praktiske tiltakene som må til når man flytter, og ved å bidra til at man får et sosialt nettverk i sitt nye hjemland.

Flytting til et nytt land innebærer mange praktiske gjøremål. Det må søkes om arbeids- og oppholdstillatelse, alle må registrere seg hos folkeregisteret slik at man får tildelt personnummer, åpne bankkonto, søke om skoleplass, barnehageplass, fastlege, helsestasjon for barn osv.  Når man ikke er kjent med det norske systemet kan dette fort bli en lang og tung vei.  Selv om systemene kan være ganske like i mange land, er det små forskjeller som gjør det vanskelig å vite hvor man skal henvende seg for å få hjelp.  I tillegg vet man ikke alltid hvilke  spørsmål man må stille for å få det riktige svaret.  Men med god hjelp og bistand fra INN® kan dette oppleves som relativt enkelt og ukomplisert.

I tillegg til de praktiske oppgavene som skal løses, er det viktig at man får kjennskap til den lokale kulturen slik at det blir enklere å forstå og akseptere nordmenns ulike lyter og vaner.  Et eksempel som ofte går igjen er det norsk klimaet.  Noe som for mange utlendinger er uvant, er at vi i Norge tar av oss skoene når man kommer på besøk til noen.  For oss er dette en selvfølge på grunn av vær og føre, men kommer man fra andre steder i verden er dette ikke vanlig – ganske enkelt fordi at man ikke har behov for det.

Selv om vi i Kongsberg lenge har hatt et internasjonalt miljø, kan det allikevel by på noen utfordringer for de nyetablerte å bli kjent med nye mennesker og skape seg et sosialt liv utenom jobben. Mange av de som kommer til Kongsberg, kommer med familie. I begynnelsen har kanskje bare den ene i familien arbeid, og denne personen kan bygge et sosialt nettverk via jobben. Partneren har derimot ikke denne muligheten. Han eller hun vil ha behov for andre arenaer for å skaffe et sosialt nettverk. For at etableringen i Norge skal bli en suksess for hele familien, er det viktig at alle trives og at alle får et sosialt liv.  INN skaper hjelp av INN® Club en arena hvor sosialt nettverksbyggings ivaretas samtidig som INN® Club bidrar til å øke kunnskapen om norsk kultur både ved å forankre det til historien vår, klimaet her vi bor osv.  Det gir oss unike muligheter til å vise frem alle de positive sidene ved byen og regionen vi bor i.

INN® Kongsberg

Det er Heidi J. Sandvold som leder INN® Kongsberg.  Sammen med Elin Cornaby danner de næringsforeningens INN®-avdeling.  Ta kontakt med Heidi eller Elin dersom du har behov for INN®-tjenester, eller ønsker ytterligere informasjon om dette tilbudet.

Historie

INN® International Network of Norway ble etablert av Oslo Handelskammer i 2005 som følge av at man så en økende tendens til et stadig større behov for utenlandsk ekspertise, som i sin medførte et behov for å tilrettelegge og å bistå i flytte prosessen for de ansatte og for bedriftene.

I mange land hadde såkalte Relocation-byråer eksistert lenge, mens det var et relativt nytt konsept i norsk sammenheng.  Tanken med INN® var at man i tillegg til å bistå med de ulike trinnene i selve flytteprosessen også skulle ivareta de myke verdiene – det vil si og også fungere som en nettverksbygger for å ivareta den ansatte og deres familie i ennå større grad.

Konseptet ble adoptert av flere andre næringsforeninger og handelskammer rundt i Norge, og i 2008 startet vi opp med tjenesten i Kongsberg.  Fra en sped start i 2008, er vi i dag 2 personer som jobber med dette på heltid, og målet er å fortsette å vokse.  Vi har etter hvert fått både lang og god erfaring og har også gjennom årene bygget opp kontakter i ulike instanser.