Home print

Forum for bygg, anlegg og eiendom

Forumet samler tomteutviklere, utbyggere og andre relevante aktører i Kongsberg og regionen. Formålet er å gjøre tiltak for systematisk arbeid for økt og målrettet boligbygging i Kongsberg, og forbedre synligheten av gode prosjekter i Kongsberg og regionen, og få flere til å ønske å flytte hit.

Kongsberg Næringsforum er sekretariat for forumet, og temaer/program for møtene settes etter initiativ fra deltagerne og i forhold til hva som er aktuelt og nyttig for bransjene i forumet.

Kontaktperson KNF:  Berit Storfossene

2020


Forum for Bygg, Anlegg og Eiendom

På agendaen sto bla. «Velkommen hjem»-kampanjen og den nye hjemmesiden for eiendom, vi snakket litt om Boligdagen i september og Rune Fredriksen orienterte om status på byggesaksavdelingen. Denne gangen var også NAV v/ leder Torgunn Aaker og markedsveileder Tone Nymoen med på møtet for å høre litt om hvordan det står til der ute hos dere, og hva NAV eventuelt kan bidra med for å hjelpe til i denne ekstraordinære situasjonen vi er inne i.


Forum for Bygg, Anlegg og Eiendom

På årets første møte fikk vi informasjon fra Kongsberg kommune v/Runde Fredriksen, seksjonsleder plan, bygg og landbruk. Vi diskuterte viktige saker for bransjen i tiden fremover, og snakket om hva denne møteplassen skal være og hvordan vi skal jobbe.

2019


K40-møte

På agendaen sto Kongsbergskolen og en diskusjon om hvordan vi kan gi forumet en ny giv fremover. Se referat fra møtet her >


K40-møte

Agenda for dagen er bl.a. Yrkesmessa 2019 – skal bransjen stille sammen?  Kongsbergskolen – informasjon om prosjektene, fremtidige planer og muligheter.  «Vekst i Kongsberg» – et viktig prosjekt for kommunen der dere som er engasjert i K-40 kan og bør spille en sentral rolle. Hva betyr «Vekst i Kongsberg» for bygg- og anleggsbransjen?


K40-møte på Industritunet

På agendaen på årets første møte i K40 sto bla. presentasjon av Boligmarkedsundersøkelse, Kongsberg 2018 ved Ingebjørg Trandum, Kongsberg kommune, og hva som er viktige saker for bransjen i valgåret 2019.  Se invitasjonen til møtet her>

 

2018


K40-møte

Denne gangen presenterte Folkeuniversitetet og IDEA sin mesterutdanning.  I tillegg fikk de oppmøtte en orientering om arbeidet med “Kompetansesenter Saggrenda” og det ble diskuterte hvilke saker som er av betydning for bransjen/næringen forut for kommune- og fylkesvalget høsten 2019.


Samarbeid skole – næringsliv

Anleggsentreprenører, opplæringskontoret og Kongsberg Videregående skole avd. anleggsteknikk har et samarbeidsprosjekt for å få elever som er bedre rustet til å møte arbeidslivet. Kongsberg Entreprenør presenterer samarbeidsprosjektet, og hva målsetningene til prosjektet er.

 

2017


Rekruttering og lærlinger

Denne gangen var møtet åpent for hele bransjen!  Vi snakket blant annet om rekruttering, lærlinger og boligdagen 2017.  Her kan du se agendaen, og her finner du presentasjonen fra Raphael Kjæret, ByggOpp.

 

2016


10-oktober-26Møt kommunalsjef Jens Sveaass

Ny kommunalsjef for samfunnsutvikling og tekniske tjenester Jens Sveaass kommer for presentere seg og bli kjent med K40.


09-september-17Boligdagen

Utbyggere, eiendomsmeglere, kommunen  og andre aktuelle tilbydere av varer og tjenester har stands i Storgata og Magasinparken. Her kan du få informasjon om hva som skal til for å kjøpe seg et sted å bo og hvilke tilbud som finnes. Kongsberg kommune vil være tilstede og besvare dine spørsmål, for eksempel om ulike låne- og tilskuddsordninger, byggesaker med mer.


06 juni 14Utbyggere, entreprenører og bransjefolk møtes til diskusjon om felles saker og mål.  Denne gangen sto bla. yrkesmesse, mva- ordninger og kartløsninger på agendaen.


Februar 10I årets første K40-møte vil bli bl.a. informere og diskutere arbeidsuka i 9. klasse, 3600.n0 presenterer forslag til kartløsning, Boligdagen 17. september 2016 og status mva-refusjonsordning

Se agenda her>

 

 

2015


September 19Boligdag

Vil du bo i Kongsberg – Norges mest attraktive sted?
Hvordan vil du bo? Vil du bygge drømmehuset eller kjøpe leilighet i sentrum? Kongsberg er i kontinuerlig utvikling og endring – også når det gjelder bomiljøer. Her er det et godt utvalg av boliger, uavhengig av hvor du er i livsløpet. Utbyggere, husbyggere, eiendomsmeglere, banker og finansieringsinstitusjoner gir deg første hånds kunnskap om bomulighetene i kommunen vår.


September 01

Rekruttering til bransjen

Vi inviterer hele bransjen til informasjons- og diskusjonsmøte om ”framsnakking” og rekruttering til byggfagene. Hvordan skal vi tiltrekke oss de gode kandidatene? Hva kan bransjen gjøre for å økt interessen for byggfag og byggebransjen?
Se invitasjonen og agendaen her>


April 15Vi oppsummerer status i Kongsberg 40-tusen. Det er en rekke saker vi har gående, og denne gangen får du en oppdatering på hvor ”i løypa” vi er..
Se agendaen for møtet her >


Mars 03Diskusjonsmøte med Kongsberg kommune om felles utfordringer i samarbeidet med Statens Vegvesen Buskerud.  Det er ønskelig med større grad av smidighet og løsningsorientering fra Vegvesenets side.  Dagens situasjon påvirker både tomteprisene og gjennomføringstiden for flere prosjekter.  Se invitasjon og agenda her>

 

2014


Desember 03Rekruttering til yrkesfag (bygg- og anleggsteknikk)

Etter allmøte med Kongsberg vg. skole i Saggrenda 6. november har ble det gjort en endring i tema for dette møtet som egentlig skulle handlet om Vegvesenet. De fleste av forumets medlemmer var tilstede på allmøtet, og det er bred enighet om at dette er en sak som må høyt på prioriteringslisten.

Det er etablert en arbeidsgruppe for saken. Gruppa har hatt ett innledende møte, og kom frem til forslag til tiltak. Disse tiltakene ble diskutert og vedtatt i møtet. Referat fra møtet finner du her >