Home print

Kompetansepluss – et “gratis” bedriftstilbud

Vet du at det finnes en offentlig bransjeuavhengig tilskuddsordning som dekker nærmest alle direkte kostnader i forbindelse med gjennomføring av bedriftsinterne kurs?

Hvert år lyser Kompetanse Norge ut midler til opplæring i arbeidslivet gjennom ordningen “Kompetansepluss”, og Folkeuniversitet er en av aktørene som er med på å realisere denne type kurs.  Kompetansepluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter som for eksempel IKT og norsk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

God hjelp å få gjennom hele prosessen

Alle direkte kostnader knyttet til kurset vil dekkes av ordningen, mens lønnsutgifter til ansatte ved opplæring i arbeidstiden og eventuelle lærebøker vil komme i tillegg. Folkeuniversitetet hjelper gjerne din virksomhet gjennom hele prosessen – fra å skrive søknaden, gjennomføring av kurset og til rapporteringen. De har lang erfaring i et bredt spekter av bransjer, og våre kurs tilfredsstiller Kompetanse Norges høye krav til faglig og administrativ kvalitet.

Her er noen eksempler på hvilke positive effekter økt kompetanse i grunnleggende ferdigheter og bedre norskkunnskaper kan ha:

  1. Økt digital kompetanse på arbeidsplassen
  2. Bedre kundeservice
  3. Mer motiverte og selvgående medarbeidere
  4. Bedre forståelse av instrukser og rutiner og smidigere drift. Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil
  5. Flere medarbeidere blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
Hvordan gjennomføres kursene?

Opplæringen kan skreddersys slik at innhold er tilpasset din virksomhet. Eksempelvis kan undervisning i lesing, skriving og regning tilpasses virksomhetens fagområde. Folkeuniversitetet har mange gode referanser å vise til der opplæringen senere har ført til at ansatte har fått et fagbrev – bl.a. innen logistikk, produksjonsteknikk, tømrer, betongfag, gjenvinning, bygg drift, salg/service og industriell matproduksjon.

Undervisningen kan skje i bedriften, i ordinære klasserom hos Folkeuniversitetet eller i digitale klasserom. Undervisningen kan gjennomføres på dagtid, kveldstid eller i helger, og kursopplegget vil bli utarbeidet i samarbeid med bedriften.

Hvis dette er noe du vil vite mer om, så ta kontakt med oss så videreformidler vi din interesse til Folkeuniversitetet. Alternativt kan du kontakte Anne Marie Gjems hos Folkeuniversitetet  AnneMarie.Gjems@folkeuniversitetet.no