Home print

Kommunestyret vedtok revidert industriplan

Sist onsdag ble ny revidert industriplan fremmet til politisk behandling.

Ordfører hadde invitert industrilederne til en samling sammen med formannskapet for å dypdykke i noen av elementene som omtales i den reviderte utgaven av Industriplanen før den formelle politiske behandlingen skulle foregå senere samme dag, først i formannskapet og deretter i kommunestyret samme kveld.

Strategi og omdømmesjef Håvard Fossbakken og næringssjef Ingar Vaskinn gav oss et overblikk over bakgrunn, prosess og målsetting før Willy Holdahl gav oss en oppdatert status på Industripiloten.  Deretter fikk alle kjennskap til TechnipFMC nye spennende satsning Deep Purple som er i en startfase.

Både i formannskapet og kommunestyrets behandling av planen, var det mange som tok til orde for at det var en bra plan, gode tiltak, klare målsettinger og fremtidsrettet fokus.

Samarbeidet som ligger til grunn for utarbeidelsen av planen ble også løftet frem som trolig en av årsakene til at planen var blitt så god.  Både industrien gjennom KNFs Industrilederforum,  Universitet, Fagskolen og kommunen har sammen jobbet for å lage en felles plattform for å jobbe mot felles mål.

Her kan du lese den vedtatte planen, og her kan du lese vedtaket i kommunestyret.