Home print

KNF på studietur

18. – 21. september var vi på en spennende og lærerik studietur til Trondheim.

Wivi-Ann og Irene “tjuvstartet” turen ved å delta på årets Sentrumskonferanse.  Konferansen ga faglig påfyll i alt som er viktig å ta hensyn til i utviklingen av et bærekraftig sentrum. Eksempelvis snakket Virke om varehandelens betydning for et levende sentrum, E.C. Dahls Eiendom presenterte et innblikk i utfordringer og muligheter som gårdeier i et bysentrum, Norsk Sentrumsutviklings  søsterbedrift i Sverige fortalte om suksessfaktorer for et levende sentrum og Linköping avslørte hvilke tiltak de har gjort for å bli kåret til årets sentrum i Sverige 2018.  Dersom vi legger til mingling og sosialisering i pauser og rundt middagsbordet, avsluttet Wivi-Ann og Irene årets sentrumskonferanse med en visshet om at KNF er på rett vei i det arbeidet vi gjør.

Ikke et kinder-egg

I motsetning til hvordan vi er organisert i Kongsberg, har Trondheim valgt å dele oppgavene mellom tre forskjellige organisasjoner; Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Visit Trondheim og Midtbyen Management (handelsnæringens interesseorganisasjon).  Til sammen er det mer enn 30 personer i disse organisasjonene som jobber med å gjøre Trondheim til et godt sted å drive næring, studere, besøke og oppleve byen.  Men selv om det er store forskjeller i både organisering og ressurser, viser det seg at om du er en liten by eller en stor, så deler vi en rekke muligheter og utfordringer.

Berit Rian

Berit Rian

Børge Beisvåg

Børge Beisvåg

Sammen med Lillehammer Næringsforening tilbrakte vi 5 innholdsrike timer hos Næringsforeningen i Trondheimsregionen (NIT).  Adm. dir. Berit Rian og næringspolitisk leder Børge Beisvåg fortalte om NITs arbeid. Som interesseorganisasjon for bedrifter og kunnskapsorganisasjoner i Trondheimsregionen har de ca. 1.750 medlemmer med totalt ca. 5o.000 ansatte.  De har 24 fagråd og et aktivt styre med totalt ca. 250 ledere fra regionens nærings-og arbeidsliv som jobber på dugnadsbasis for næringsutvikling i regionen.

Destinasjonsselskapet Visit Trondheim ligger kun et steinkast fra Næringsforeningen, og er lokalisert sammen med Midtbyen Management.  Markedssjef Sunniva Evjen jobber sammen seks andre for å styrke reiselivet, omdømmet, bærekraften og lønnsomheten for næringen.  I tillegg til å markedsføre turistdestinasjonen Trondheim, drive turistkontoret – eller “besøkssenter” som det snart skal døpes om til – jobber de også svært aktivt med å hente større konferanser til byen.

Kirsten Schultz er daglig leder i Midtbyen Management (MM) som jobber for et attraktiv og levende sentrum. Organisasjonen skal bidra til at bykjernen er et lett tilgjengelig , trygt, rent og godt vedlikeholdt område tilrettelagt for næring, handel og fritid. Akkurat som i Kongsberg er parkering og åpningstider gjengangere på sakslistene, men MM jobber utrettelig med disse temaene og har kommet et godt stykke på vei i forhold til felles åpningstider.  MM drifter også en rekke store arrangementer i byen.  “Martnan”, Kulturnatt, “Toilldager”og julemarked for å nevne noe.

Etter endt besøk i Teknologihovedstaden Trondheim, kunne vi reise hjem til Teknologibyen Kongsberg med mange nye idèer og innspill i bagasjen og ny giv til å drive byen vår fremover sammen med våre medlemmer og gode samarbeidspartnere!