KNF inviterer til Selskapsmøte

Onsdag 26. mai avholdes selskapsmøte for driftsåret 2020.
Vi håper at vi innen den tid kan møtes fysisk, men vi vil uansett kjøre en digital versjon i tillegg.
 

Dagsorden og saker i møtet


Velkommen og åpning av møtet v/styreleder Geir-Aage Tveito
  1. Årsmelding for 2020  (legges frem i møtet)
  2. Regnskap for 2020, styrets beretning og revisors beretning
  3. Budsjett 2021 (legges frem i møtet)
  4. Valg
    • Styrerepresentanter
    • Valgkomite

Dersom medlemsbedriften er representert med andre enn daglig leder, må det sendes inn fullmakt for å kunne avgi stemme. Signert fullmakt sendes pr. e-post til Wivi-Ann Bamrud innen møtet starter.

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Styrets leder Geir-Aage Tveito, e-post: geir.aage.tveito@gyldenlove.no   mob: 928 88 287
Daglig leder Wivi-Ann Bamrud, e-post: wab@knf.kongsberg.no mob 452 77 010.

Vi håper på godt oppmøte - i hvilken form det enn blir - og gleder oss til å ønske engasjerte medlemmer velkommen.
 
KNF inviterer til Selskapsmøte