Home print

Kick-off for reiselivet

 title=

Hvert år inviteres alle som jobber med reiseliv (både aktørene og virkemiddelapparatet) i Norge til en samling med faglig påfyll og inspirasjon. Innovasjon Norge`s Kick-off Reiseliv 2020 ble i år avholdt 23. og 24. oktober på Radisson Blu Scandinavia Hotel.

Årets tema var bærekraft, og enkelt forklart handler dette om å gi kommende generasjoner samme muligheter til å dekke sine behov som vår generasjon har hatt. Men hva betyr dette i praksis? Hva betyr det for reiselivet? Det var dette de ulike foredragsholderne belyste fra hvert sitt ståsted den første dagen.

I dag er bærekraft blitt et omfattende og til dels utvannet begrep, men Innovasjon Norge mener fortsatt at temaer som naturbevaring, reduksjon av negativ miljø- og klimapåvirkning, samspill mellom reiseliv og lokalsamfunn og næringens økonomiske verdiskaping er viktigere enn noen gang.

I dybdemøtene på den andre konferansedagen, fikk vi mulighet til å jobbe med konkrete oppgaver innenfor ulike tema som vi på forhånd hadde meldt oss på. Her var det muligheter for å snakke med Innovasjon Norge sine markedsspesialister, bransjespesialistene ved utekontorene, samt representanter fra Visit Norway Stories.

I det felles veikartet for et Bærekraftig reiseliv fra reiselivsnæringen er man tydelig på at i 2030 skal Norges posisjon som et av verdens foretrukne reisemål for bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser være befestet. Skal vi nå det målet må alle vi i norsk reiseliv tenke nytt om hvordan vi bruker bærekraft som konkurransekraft. Kan det være et mål at Kongsberg blir sertifisert som et bærekraftig reisemål?

Vinneren av reiselivsprisen 2019 ble også utdelt under Kick-off’et, og i år var det verdens største undervannsrestaurant – «Under» som stakk av med denne gjeve prisen.