Home print

Julegater i Kongsberg 2020

Vi er inne i et svært krevende og uforutsigbart år, og vi i Kongsberg Næringsforum har forståelse for at mange har utfordringer med å holde hjulene i gang. Det vi vet er at Covid-19 gjør at vi kommer til å reise mindre både innenlands og ut av landet de neste månedene, og at vi antakelig legger mer av julehandelen i Kongsberg. Mer enn noen gang er det derfor viktig å ha en flott, julepyntet by å vise frem!

Som tidligere år er julegatebelysning et spleiselag mellom næringsliv og gårdeiere i Kongsberg. Vi håper at vi også i år klarer å samle sammen nok kapital til å henge de opp (uke 47). For ditt bidrag vil du få en flott, julepyntet by som fremmer trivsel og glede, som kan bidra til økt handel. Givere tas med i helsides takkeannonse i Laagendalsposten.

Vi håper du har anledning til å bidra.

Bidrag kr 950,- (herav mva kr 190,-). Kto nr 2250 09 40518. Frist 27.oktober. Husk å merke innbetalingen med bedriftsnavn for å få det med i takkeannonsen.

Om du har anledning til å bidra med mer setter vi stor pris på det. Merk da innbetalingen Jul og Bedriftsnavn.