Home print

Julebrev fra KNF-leder Wivi-Ann

Spennende og engasjerende foredrag fra scenen, herlig musikk, noe godt å drikke sammen med gode kollegaer, mingling, heftige diskusjoner med sidemannen, workshop med gule lappe, klemmer og latter…..   Jeg gelder meg til vi kan gjøre slike ting igjen!!!  

2020 har vært et annerledes år for oss alle. Et år med tøffe utfordringer, uforutsigbarhet og sterke begrensninger. Hele vårt næringsliv har hatt et tøft år. Handel og servicenæringen, reiseliv og restauranter var nok de første som gikk ut og sa at dette kunne gi katastrofale følger.  Nå er industrien i Kongsberg hardt rammet.  Her har vi produksjon av varer og tjenester innenfor mange av de hardest rammede bransjene som fly, olje/gass, maritim sektor osv.

For oss som jobber i KNF skjedde det også drastiske ting over natten. Mange av de planlagte arrangementene som utdeling av Serviceprisen, Årsfesten vår, Merge’n mix, Bebop & Business og Technology Summit ble avlyst eller utsatt. Handelskammertjenestene våre, som gir oss gode inntekter, ble borte over natten. Vi ble også kastet ut i uforutsigbarhet og en helt ny situasjon som vi ikke var forberedt på.

En næringsforening blir på mange måter tatt litt for gitt i hverdagen – vi bare er der.  I år tror jeg mange har opplevd at det var godt å ha oss i nærheten.  Vi snudde oss rundt på kort tid og bestemte oss for at nå måtte vi spisse fokuset og bidra med alt vi kunne for å være gode støttespillere til dere som er medlemmer hos oss i en vanskelig tid.  Takk til styret i KNF som gav oss rom og tillit til å snu opp ned på alle planer, endre fokus og ikke minst valgte å si at alle skal være på jobb – det er nå vi trenger KNF!

Vi satte i gang med å sende ut daglige nyhetsbrev med informasjon om utvikling i pandemien med næringslivets briller på. Vi formidlet informasjon om ulike støtteordninger og virkemidler og delte gode erfaringer, tips og råd.  Laagendalsposten var en god samarbeidspartner, og den daglige dialogen ga mange gode oppslag i lokalavisa om hvordan næringslivet håndterte den nye hverdagen. Våre forum og møteplasser ble intensivert og gjennomført på digitale flater vi knapt hadde hørt om før 12. mars.  I perioder hadde vi ukentlige oppdateringsmøter med enkelte bransjer om situasjonen, for å se etter mulige veier for å komme best mulig ut av en trøblete epoke.

Nå har vi nesten ett år bak oss med store utfordringer, men også fantastiske erfaringer og opplevelser.  Vi har sett at samarbeidet og fellesskapsfølelsen har økt, det er blitt utviklet og iverksatt mange nye produkter, aktiviteter og tjenester. Kongsbergkassa, hjemkjøring av varer fra butikkene i sentrum, e-sport/gaming-ferier, guidete sykkelturer i Gruveåsen og treningsøkter formidlet digitalt for å nevne noen.

I sommer og høst har vi fått satt Kongsberg på besøkskartet med flere digitale markedsføringskampanjer for alt vi kan tilby her på tross av at mange av de tradisjonelle aktivitetene våre som gruvetoget osv. ikke var i ordinær drift.  Vi har gjort oss bemerket med satsningen på en Industripilot hvor vi jobber for å bruke en vanskelig tid til å gjøre oss enda bedre i stand til å møte fremtidens krav om kompetanse og effektivitet.  En samlet Kongsbergindustri står bak satsningen som du kan lese mer om her >

Vi skal heller ikke glemme at mange bedrifter har hatt et bra år.  Vi har som forbrukere vært flinke til å handle lokalt, vi har pusset opp hjemmene våre, vi har kjøpt og brukt mange produkter i forbindelse med friluftsliv og vi har passet på at frisørene som stengte ned på våren har fått mere å gjøre nå i høst.

Situasjonen har også hatt noen positive effekter. Flere bedrifter har måttet ansette flere folk til å bistå i det digitale skiftet som har skjedd med innføring av Teams, nye produkter som skal lanseres, kommunikasjon som skal formidles osv.

Vi har klart å komme oss gjennom denne perioden på en bedre måte enn mange hadde fryktet. Når vi nå nærmer oss avslutningen av dette året, og det er tid for litt refleksjon, undrer jeg meg på hva er det som har gjort at vi har fått til det vi har på tross av tøffe dager?  Mitt svar er at Kongsberg er ett samlet lag!  Ja – vi har uenigheter og diskusjoner, men når det virkelig gjelder spiller vi sammen.  Det er mange spillere som må se mot samme mål for å vinne en kamp.

Ordfører og rådmann, ja hele kommunen, har hele tiden bedt om innspill, bidratt der de har mulighet, kastet ball med oss for å bidra best mulig slik situasjonen har vært.  Mye av dette er takket være gode strukturer og samarbeidsarenaer, men det ville likevel ikke vært mulig uten en grunnleggende tillit og respekt for våre forskjellige roller.

Et samlet lag trener sammen, gir hverandre feedback, utfordrer hverandre og tenker gode løsninger.  Hvilke spillere skal vi ha i de ulike posisjonene, og når bør vi angripe.  Akkurat slik har min opplevelse vært det siste året.  Hvem skal fronte budskapet om at industrien er i krise?  Hvem kan trene meg til å bli bedre på å utnytte de nye digitale løsningene, hvilket mulighetsrom finnes i morgendagens handel, hvilke fortrinn må vi synliggjøre for å få flere besøkende til opplevelsesnæringen?

Når et lag vinner, og fremstår som samlet, så er det mange som vil være en del av det. Det opplever vi også her i KNF.  Vi har fått nye medlemmer, mange bedrifter på utsiden av Kongsberg har henvendt seg til oss for å få vite mer om hvordan vi jobber her og ønsker et samarbeid eller medlemskap. Vi har også merket en økt nysgjerrighet og interesse for å etablere bedrifter her i byen.

Selv om vi fremdeles står i utfordrende tider, har vi mye å se frem til.  Jeg gleder meg til å ta fatt på et nytt år, nye muligheter og ikke minst ser frem til mange klemmer og sosiale sammenkomster hvor vi skal mimre om alt det vi klarte i «koronakrigen»!

Med gode ønsker om en fredfull jul og et fantastisk nytt år fra Wivi-Ann og gjengen i KNF