Home print

Jubileumskomitéen inspireres av Moss

Jubileumskomiteen for Kongsberg 2024, som ledes av Sverre Engelstad i KNF, inviterte tidligere denne måneden prosjektleder Trygve Nordby for Moss 2020 til Kongsberg for å dele sine erfaringer og kunnskap.

– Det var svært nyttig å få tilgang til disse erfaringsdataene, sier prosjektleder for Kongsberg 2024 Sverre Engelstad. Moss markerer sitt 300-årsjubileum i år, og på sitt besøk i Kongsberg diskuterte Nordby tanker rundt strategi, gjennomføring, ambisjoner og økonomi med de ansvarlige for Kongsbergs feiring i 2024.

Måten Moss 2020 har organisert seg på har mange likhetstrekk med hvordan Kongsberg 2024 har tenkt sitt jubileumsår, og det var også god timing med tanke på hvor arbeidet med vårt eget 400-årsjubileum er i prosessen. – Det er godt mulig at vi også kommer til å hente inspirasjon fra andre byer, sier Sverre Engelstad.

Kongsberg 2024 og jubileumskomiteen jobber nå med strategisk planlegging, og er inne i en fase der de store retningslinjene legges. Derfor er det viktig med en bevisstgjøring rundt ambisjoner og økonomi. Årshjulet er allerede fylt opp av mange spennende arrangementer som planlegges i 2024.
Under Kongsberg sitt 400-årsjubileum ønsker vi å samle og begeistre innbyggerne, bygge stolthet rundt egen by samtidig som vi skal synligjøre for omverdenen de kvalitetene Kongsberg har, sier Engelstad fra KNF.

Kongsbergs jubileumskomite