Home print

Jeg vil fortsette å gjøre mitt aller beste

Formannskapet i Kongsberg er kommunens næringsråd, og en viktig medspiller og samarbeidspartner for næringslivet. Derfor vil vi i noen uker fremover presentere det nye Formannskapet for perioden 2019 – 2023. Det er selvfølgelig naturlig å begynne med ordføreren.

Det er slett ikke vanskelig å få avtalt en prat med Kari Anne Sand (Sp). Og KNFs utsendte møter opp en regntung formiddag på ordførerkontoret som har flyttet fra tredje til første etasje i et nyoppusset rådhus. Hun liker det slik, Kari Anne Sand. – Her nede er det ikke så stivt, og mye mer ruslasjon, sier hun når hun tar meg imot. Det trives hun med, for tilgjengelighet er viktig for Kongsbergs ordfører.

Kari Anne fikk mange personstemmer, i tillegg til at Senterpartiet gjorde et brakvalg. Jeg spør om hva hun tror var den viktigste årsaken til at hun fikk fornyet tillitt, og det med god margin. Mye skyldes nok nasjonale trender og skepsis mot økt sentralisering, mener hun. Men også at det lokale Senterpartiets politikk har truffet en nerve hos stemmegiverne i kommunen.

Ordføreren er ydmyk og takknemlig for alle personstemmene. Hun forsøker å fylle rollen etter sitt eget hode, sier hun. Det betyr blant annet at hun stiller opp på det meste hun blir bedt om, noe som innebærer alt fra å være tilstede på barneteaterforestillinger til å løpe i korridorene på Stortinget for å fremme Kongsbergs interesser. Hver julaften formiddag besøker hun dessuten en av kommunens institusjoner. – Jeg ønsker å gi anerkjennelse til alle de som bidrar i samfunnet. – Jeg er valgt av folket, og det er viktig å se hele bildet.

Ordførervervet innebærer at man er kommunens fremste folkevalgte. Jobben er å ivareta interessene for innbyggere, næringsliv og kommunen som sådan. Det er viktig for henne å være en ordfører for alle – uansett hva man har stemt.

Hver dag byr på noe nytt

Når jeg spør Kari Anne om hva hun er mest stolt av å ha fått til i forrige periode, så er det ikke bare èn ting. For det har skjedd mye i løpet av de fire årene som har gått. Hun er fornøyd med målingene som viser at innbyggertjenestene i Kongsberg er gode. Det skal en velfungerende kommuneadministrasjon og god politikk ha æren for, understreker hun. Dessuten har det vært fokus på å bygge opp kommunens fond. – Kommunekassa var ganske slunken for fire år siden, og det er viktig med en sunn økonomi og at kommunen kan stå rustet til å møte dårligere tider, mener ordføreren.

Kari Anne trekker også frem attraktivitetsarbeidet som er satt i gang. Hun har stor tro på at ansettelsen av en strategi- og omdømmesjef skal føre til resultater, og at Kongsberg gjennom gode og langsiktige planer skal tiltrekke seg nytt næringsliv og nye innbyggere. Det er gjort en del strukturelle grep for å fremme vekst i industri, reiseliv og handel gjennom planverk for industri og næring, og det er inngått vertskapsavtale med USN for å nevne noe.

Klima er også noe politikerne og administrasjonen i kommunen er opptatt av, og Kari Anne er veldig stolt at flaggskipet Vestsida skole som Kongsberg mottok KLPs klimapris for. Bygget er et plusshus i massivtre som i løpet av sin levetid vil produsere mer energi enn det tar å bygge, drifte og til slutt rive bygget. Nå er det også vedtatt at massivtre skal brukes i alle formålsbygg i kommunen.

Satsing på hjemmeboende eldre er styrket. Dett har vært et langsiktig arbeid som man nå begynner så se resultatene av. Et annet arbeid som har tatt mye tid er å klarere ut de geologiske utfordringene ved boligområdet Fosskollen i Hvittingfoss. Men nå er det endelig i boks. Kari Anne håper på flere folk i Hvittingfoss, et styrket lokalsamfunn og ikke minst at det kommer til flere elever på skolen.

Med fire år bak seg i ordførerstolen, og med fire nye foran seg, må vi spørre om jobben ble som hun hadde forventet? – Jeg visste ikke hva jeg gikk til – og det visste jeg jo. Men det er jo er en livsstil enn en jobb, sier Kari Anne. Det er sider ved jobben som har vært krevende. Både politiske saker og andre utfordringer. Hun trekker fram brannen på Skinnarberga lille julaften 2017 som en svært spesiell hendelse. En surrealistisk opplevelse, sier hun selv. Når telefonen ringte natt til julaften og beskjeden kom, var det bare å hoppe i dusjen, komme seg i klærne å ta turen til rådhuset og krisestaben der. Ett liv gikk tapt under brannen, men takket være fantastisk innsats fra blålysetatene og de ansatte på Skinnarberga gikk det over all forventning.

Jobben har gitt en bratt læringskurve. Hver dag byr på noe nytt. Ordføreren er glad for den politiske erfaringen hun tok med seg inn i jobben. Hun ble kastet ut i det med flyktningestrømmen og alt som fulgte med den i 2014. Men hun har også lært morsomme ting så langt i ordførerkarrieren, blant annet å sprenge tuneller! – Det har jeg til og med håndfast bevis på, ler hun og finner fram «Diplom for fremragende innsats» fra Statens Vegvesen i forbindelse med gjennomslagssalvene i de nye tunellene på E-134.

Hva skjer de neste fire årene?

Kommunen har fått mange nye formålsbygg de siste årene, og med det følger stor gjeldsbelastning. Kari Anne mener at en av kommunens aller viktigste oppgave fremover er å holde fokus på økonomien samtidig som gode innbyggertjenester skal ivaretas.

Hun vil også holde høyt trykk på det påbegynte attraktivitetsarbeidet. Først og fremst må vi beholde eksisterende arbeidsplasser i tillegg til at kommunen må tiltrekke seg nye bedrifter. Ordføreren jobber utrettelig med å beholde offentlige tjenester i Kongsberg. Nå er det tingretten som får mye oppmerksomhet. – Også kan du ta med at jeg heller ikke er ferdig snakka med Vestre Viken om ambulansetjeneste i Hvittingfoss, sier hun ettertrykkelig.

Det er nok å ta tak i for Kari Anne Sand den kommende perioden. Ordførerjobben har hverken fast kontortid, helgefri eller overtidsbestemmelser. – Da er det godt å ha en tålmodig kjæreste som plukker meg opp fredag kveld og serverer pizza før jeg slokner på sofaen, smiler hun.

Når Kari Anne Sand (en sjelden gang) ikke driver politikk eller utfører andre ordføreroppgaver, finner du henne mest sannsynlig i skauen sammen med bikkja. De fleste store avgjørelsen er tatt i skauen, sier Kari Anne. Og i disse dager kan du også råke til å møte på en bevæpnet ordfører hvis du skulle ta turen ut – nå står nemlig elgjakta for tur.

Jeg husker at vi hadde en prat for fire år siden når hun var ny i stolen, og jeg drister meg til å nevne at hun ikke virket like avslappet da. – Jeg var jo livredd, ler hun. Og fortsetter med at hun er atskillig «lenger frem i skoa» nå enn den gang. Hun gleder seg til fire nye år for Kongsberg. – Jeg vil fortsette å gjøre mitt aller beste for kommunen, avslutter hun.

Når jeg takker for meg skal hun gjøre seg ferdig med det hun holdt på med når jeg kom, nemlig å svare på et brev fra to jenter fra Gamlegrendåsen som ønsker seg badeland i Kongsberg. Kari Annes dørterskel er lav. Hun ønsker kontakt med alle innbyggerne sine, og legger til at ingen saker er for små, og ingen er for store. – Du skjønner, jeg mener at alle har rett på den samme anerkjennelsen, avslutter ordfører Kari Anne Sand