Home print

Hva kan vi få til sammen?

 title=

«Vekst i Kongsberg» (ViK) satser hardt på innbyggervekst i 2020 og inviterer til informasjonsmøte.

Tid:  torsdag 5. mars kl. 10.00.
Sted: Kongsberg Næringsforum, Kirketorget 4

“Vekst i Kongsberg” ønsker å involvere boligaktørene i kampanjen og som partnere i prosjektet. Håvard Fossbakken fra Kongsberg kommune og Sverre Engelstad fra Kongsberg Næringsforum vil informere om:

Markedsføringskampanje for Kongsberg som bosted
Koordinering med andre veksttiltak som Kongsbergkvelder i Oslo, Velkommen Hjem-arrangementer under Jazzfestivalen og i jula, Bolidagen i september mm.
Boligportal på Kongsberg.no

Se mer informasjon om prosjektet her>