Home print

Industrilederne møtte Formannskapet

Mange av bransjene som er medlemmer hos KNF er organisert i ulike forum og nettverk. Et av disse er Industrilederforum som har eksistert i drøye to år. Her møtes ledere i de største industribedriftene for å se på felles muligheter og utfordringer.

Industrilederforum har vært sterkt engasjert i utarbeidelsen av Næringsstrategien og Industriplanen som kommunestyret vedtok nå i vinter. De har tatt ansvar og vist stort engasjement for å bidra til utviklingen av næringslivet, spesielt industrien, her i Teknologibyen.

Tidvis høy temperatur

Under utarbeidelsen av næringsstrategien har det tidvis vært høy temperatur og ganske stor uenighet om strategier og tiltak. Industrilederne har ment prosessene rundt planarbeidene har vært sendrektige, og har i tidligere møter med politikerne uttrykt at arbeidet måtte skje raskere og mer koordinert.

Som et ledd i arbeidet med oppfølging av næringsstrategien og industriplanen skal Industrilederne møte Formannskapet én gang i året for å oppdatere status og dele erfaringer og fremtidsplaner. Onsdag 29. mai møtte derfor industrilederne opp i formannskapsmøtet med sin oppsummering så langt. Presentasjonen viste at det er all grunn til å være optimist og forvente vekst i Kongsbergs næringsliv de nærmeste årene. Mange samarbeidsprosjekter er i gang, som for eksempel Nasjonal Digital Testarena. I denne store satsningen inviterer Kongsberg andre aktører til å komme hit for å samarbeide med teknologimiljøet, spesielt innenfor områder som 5G, autonomi og digitalisering. Industrilederne var veldig fornøyd med hvordan kommunen har lagt til rette for bl.a. «den gule bussen» som på mange måter er blitt selve symbolet på testarenaen.

Et annet viktig tema som opptar Industrilederne er satsning på kompetanse, både i det ordinære utdanningsløpet, men etter- og videreutdanning. Kommunen må være et godt vertskap for både USN og Fagskolen, slik at de studentene som er her ønsker å bli værende i byen etter endt utdanning.

Politikerne i Formannskapet ga på sin side klare tilbakemeldinger på at de var fornøyd med statusoppdateringen fra næringslivet, og at de er klare for å samarbeide videre for å skape ytterligere vekst i årene som kommer.

Her kan du lese Næringsstrategien og  Industriplanen og tiltakene som det er enighet om å jobbe med fremover.