Home print

Industrilederforum i møte med politikere

 title=

Fra møtet med Arbeiderpartiet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Sist fredag møtte KNF og Industrilederforum et knippe nasjonale, regionale og lokale Arbeiderpartipolitikere.

Hensikten med møtet var å orientere politikerne om hvordan situasjonen er i industrien i dag, både som en følge av koronapandemien men også med bakgrunn i den uvanlige lave oljeprisen som bidrar til å forsterke utfordringene vi alle står overfor i disse dager.

Willy Holdahl leder Industrilederforum

Willy Holdahl leder Industrilederforum

Tiltakene som hittil har vært presentert fra nasjonalt hold har i liten grad bidratt til å redusere konsekvensene for industribedriftene, og det var derfor en tydelig leder av industrilederforum, Willy Holdahl, som presenterte en liste over hvilke tiltak industrien ønsker seg for å komme best mulig ut av krisen. Forlengelse av permitteringsreglene, lønnstilskudd til bedriftene slik at ansatte kan være på jobb og få kompetanseheving eller drive utviklingsarbeid i stedet for å være permittert, samt å forskuttere en del gryteklare offentlige prosjekter innen maritim sektor.

Takket være at Quality Hotell Grand hadde tatt alle mulige smittevernhensyn ble det et godt gjennomført møte både med deltakere i rommet og på webcast, og mange gav uttrykk for at det var fint å endelig kunne møtes fysisk igjen.

 

Tirsdag morgen denne uken inviterte ordfører Kari Anne Sand det samme Industrilederforum til dialogmøte med Stortingets Buskerudbenk. Også på dette møtet var temaet hvilke tiltak som kan være nyttige for Kongsbergindustrien samt hva politikerne kan bidra med for at Kongsberg fremdeles skal være en av landets viktigste industribyer.

Ordføreren har også tatt flere initiativ til brev til Regjeringen og Statsministeren for å fremme Kongsbergs sak i den vanskelige situasjonen vi står oppe i nå (les mer om dette i LP +)

Fra møtet med Arbeiderpartiet lokalt, regionalt og nasjonalt.