Home print

Industrilederforum

8 av medlemsbedriftene innen industri i Kongsberg Næringsforum etablerte 10. mars 2017, Industrilederforum. En møtearena med mål om å sette fokus på viktige saker for industrien, ha en felles stemme, og sikre at helheten blir ivaretatt. Forumet møtes 4 – 5 ganger pr år.

Noen av sakene som Industrilederforum er opptatt av for tiden er bl.a. næringsstrategi for Kongsberg, regionreformen med nye Viken, Kongsbergskolen, etter- og videreutdanning, infrastruktur som sykehus, offentlig transport osv., felles prosjekter som «digital testarena» mm.

9 bedrifter rundt bordet

Følgende bedrifter er foreløpig representert i forumet:

Semcon Devotek v/ Hans Peter Havdal
TechnipFMC v/ Line Berget
Kongsberg Automotive v/ Ivar Haug
Dresser Rand v/ Dag Mebøen
GKN Aerospace v/ Willy Holdahl
Kongsberg Innovasjon v/ Svein Olav Torø
Kongsberg gruppen v/ Terje Bråthen og Hans Petter Blokkum
SERVI v/ Arvid Aasen
Det Norske Myntverket v/ Ståle Løkken

Kriterier for utvelgelse av representanter til forumet

Bedriften må ha resultatansvar knyttet til lokasjonen Kongsberg, deltagerne i forumet skal representere felleskapet gjennom engasjement for vekst og utvikling i Kongsberg.  Forumet kan også knytte til seg andre personer ut i fra tidligere eller nåværende posisjoner til enkeltsaker og temaer.  Alle deltakere oppfordres til å stille personlig i forumet.

Lederansvaret går på rundgang mellom deltakerne, og fra nyttår 2020 overtok Willy Holdahl.
Kongsberg Næringsforum er fasilitator og sekretær for forumet.