Home print

Industrilederforum

8 av KNFs medlemsbedrifter innen industri etablerte 10. mars 2017 Industrilederforum. En møtearena med mål om å sette fokus på viktige saker for industrien, ha en felles stemme ut, og sikre at helheten blir ivaretatt.  Hans Peter Havdal leder forumet som møtes 4-5 ganger pr. år.

Noen av sakene som Industrilederforum er opptatt av for tiden er bl.a. næringsstrategi for Kongsberg, regionreformen med nye Viken, Kongsbergskolen, etter- og videreutdanning, infrastruktur som sykehus, offentlig transport osv., felles prosjekter som «digital testarena» mm.

10 bedrifter rundt bordet

Hans Peter Havdal leder Industrilederforum

Følgende bedrifter er foreløpig representert i forumet:

Semcon Devotek v/ Hans Peter Havdal (leder av forumet)
TechnipFMC v/ Erlend Fjøsna
Kongsberg Teknologipark v/ Johnny Løcka
Kongsberg Automotive v/ Ivar Haug
Dresser Rand v/ Dag Mebøen
GKN Aerospace v/ Willy Holdahl
Kongsberg Innovasjon v/ Svein Olav Torø
Kongsberg gruppen v/ Terje Bråthen og Hans Petter Blokkum
Myntverket v/ Ståle Løkken
SERVI v/ Tom Arne Solhaug og Jostein Svidal

Kongsberg Næringsforum v/ Wivi-Ann Bamrud er fasilitator og sekretær for forumet.