Home print

HR-forum

 title=

Formålet med HR forum

• Fungere som en felles arena for HR- og kommunikasjonsrelaterte temaer, uavhengig av bransje.
• En arena hvor ulike saker som er relevante for medlemmene frontes.
• Ca 6 møter pr år.
• Deltagere i forumet er KNF sine medlemmer som jobber med HR, kommunikasjon og branding.

Generelt om Forum og Ressursgrupper

Forum og ressursgrupper er et av de viktigste bindeleddene mellom Kongsberg Næringsforum og de enkelte medlemmene. Forumer er møteplasser for medlemmenes ulike bransjer, fagmiljøer og interessefelt. I forumene vil det oppstå behov for å jobbe mer spesifikt med ulike saker og oppgaver. Hvert forum kan da etter behov opprette underliggende ressursgrupper som skal jobbe med disse oppgavene.

Forumene og ressursgruppene har følgende fokusområder:

1.  Bedre vilkårene for de næringsdrivende innenfor bransjen, fagmiljøet eller det geografiske området.
2.  Sørge for et aktivt næringsutviklingsarbeid innenfor det respektive feltet.
3.  Skape attraktive møteplasser og nettverk, samt bidra til kompetansebygging innenfor det respektive felt.
4.  Bringe inn aktuelle saker til Kongsberg Næringsforum.
5.  Ta initiativ til aktuelle utredninger/høringer.

Roller og oppgaver

Styringsgruppen:
• Styringsgruppen består av beslutningstakere fra relevante aktører.
• Styringsgruppen møtes 1- 3 ganger pr år avhengig av behov, og legger overordnet plan for året.
• Størrelsen på gruppen bør være 5-10 medlemmer.
• Styringsgruppen skal være en høringsinstans i relevante saker.
• Kontakt med media/presse skal avklares med KNFs administrasjon.
• Styringsgruppen skal initiere og foreslå temaer og aktiviteter for møter i HR forum
• Ved behov skal styringsgruppen opprette arbeidsgrupper for aktiviteter initiert av styringsgruppen
• Finansiering må avklares med KNF før igangsetting av prosjekter og aktiviteter, som forumet initierer.

KNF:
• Sekretariat, og bindeledd til styret i KNF, samt HR forum
• Organisere møteplassen.
• Være bindeledd mot relevante eksterne aktører

Styringsgruppen i HR-forum
Anne Gro Kjørstad Manager HR services Kongsberg Gruppen ASA
Hanne Meinstad Regional HR-manager TechnipFMC
Hilde Enget Ass. rådmann og personalleder Kongsberg kommune
Kari Anne Sælebakke HR Kongsberg sykehus
Lene Fosso-Gravningsbråten HR Manager Semcon
Anne Hystad HR Manager GKN Aerospace Engine Systems Norway
Lise Jørgensen HR Business Partner Siemens
Siv-Anja H. Løvaas Administrasjonssjef Kongsberg Entreprenør AS