Home print

Forum for Handel

Medlemsbedrifter innen handelsnæringen samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer.  Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer.

Les mer om hva Forum for Handel jobber med >

Kontaktperson KNF: Irene Hagen

2020


Forum for Handel

På agendaen sto bla. evaluering av sommerkampanjen og planlegging av høstkampanje. Vi snakket om aktiviteter for høsten og julen. Hva med E-134 – merkes det endringer som følge av den nye veien?


Digitalt forum for Handel

På agendaen sto bl.a. sommeren uten jazzfestivalen – er det noe annet vi kan gjøre? Nattåpent, åpning av E134, trafikkanalyse mm. Vi snakket også om det å være tilgjengelig i flere kanaler, og om kompetanseheving og Bedriftsintern opplæring.


Forum for Handel

Medlemsbedrifter innen handel samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer.  Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer.


Forum for Handel

På agendaen sto bl.a. Status nye E-134, Sølvparken og fremkommelighet, Ny kongsberg.no og ny «Det skjer-kalender», Kongsbergkonferansen 28. januar, Juleshopping TechnipFMC og Sentrumskonferansen i Drammen 27.-28. oktober.

2019


Forum for Handel

På agendaen sto bla. Årshjulet 2020, Siw-Helen i LP kom for å diskutere kuponger, E-134 – Sølvparken og fremkommelighet, Byutviklingsprosjektet, Vekst i Kongsberg og Handelsstrategi.


Forum for Handel

På agendaen sto bla. Sildetomta – Prosjektleder Hans Kristian Woldstad fortalte om planene for Sølvparken. E134 åpning – hva med fremtiden? Hva skjer i Hasbergtjerndalen? Byutviklingsplan. Vekst i Kongsberg. Jubileumsåret. Pindem – vi er i gang! FB/Instagramkurs. Sentrumskonferansen og Handelskonferansen. Handelsstrategi. Nattåpent / langåpent august og september.


Forum for Handel

Gjennomgang av årshjulet, Fremtidsutsiker for Kongsberg, Vedtak i Kongsberg kommune som ikke er gjennomført, Pindem og Mendo og Kongsbergmagasinet.


Forum for Handel

På agendaen sto bla. handlenett, revidering av arealplanen, Mendo og Pindem. Se hele agendaen her >

 

 

2018


Forum for Handel

Temaer for møtet var: – Kunder i butikken med demens, hvordan forholder vi oss til det? Demenskoordinator i Kommunen informerte.  – Samarbeid med Laagendalsposten. Isaksen Libris v/Lene fortalte hva de gjør for å lykkes i et konkurranseutsatt marked.  – Info om gjennomføring av et forprosjekt med fokus på økt samarbeid mellom gårdeiere, butikker og kommune.  – Nattåpent juni.


Forum for Handel

Det var en spennende og innholdsrik agenda med bla. Pindem (les mer om Pindem her >) og Ingar Vaskinn fra Kongsberg Kommune som informerte om førerløs buss i sentrum fra høsten av. Kongsberg Hest og Hundesport fortalte om hvordan de tenker å møte den store utfordringen med å få en av Norges største kjeder i bransjen til Kongsberg.


Forum for Handel

Denne dagen har vi bl.a. følgende på agendaen; Nye krav til kasser fra 01.01.19., VIPPS og VIPPS GO og Nettbutikker.  Fagartikkel om ny kassasystemlov kontantsalgbransjen   Com2gether miniseminar Kongsberg


Workshop «Handelsstrategi og byutvikling»

Verden er i stadig endring, og med det følger utvikling og endring i handelsnæringen og byutviklingen.  KNF og Kongsberg kommune inviterte til workshop for at vi sammen skal komme frem til hvordan Kongsberg skal møte utfordringene og utnytte mulighetene, og starte en prosess for å lage en strategi for hvordan vi kan jobbe for vekst i handelsnæringen.  Les mer her >

 

2017


Forum for Handel

Agenda for kvelden er; Kommuneplans samfunnsdel, Næringsstrategi Kongsberg 2030, Skilting E134, Nettbutikk, Innspill til avtale mellom KNF og LP. Vedr. de to første punktene i agendaen; KNF jobber med innspill til kommunens planer, men trenger tilbakemeldinger fra dere på enkelte viktige punkter.


Forum for Handel

Trude Kolset på Strikkestua fortalte om hennes suksess, og hvordan hun satser på netthandel. Hvordan tenker hun, hvordan lykkes hun? Vi evaluerte også nattåpent, og avslutter med en åpen prat rund bordet.