Home print

Opplevelsesforum

Medlemsbedrifter innen reiseliv og opplevelser samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer.  Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer. Forumet møtes 4 ganger pr halvår.

Forumets øverste organ er styringsgruppa som møtes 2- 3 g pr år. Styringsgruppa skal skape en felles strategi med tiltak for videre utvikling av reiselivsnæringen basert på fakta og kunnskap, som vil gi utgangspunkt for å være en aktiv meningsbærer og høringsinstans i saker som har betydning for opplevelsesnæringen,  samt være en aktiv stemme utad. Forum for Opplevelser har også ulike arbeidsgrupper med spesifike mandater og oppgaver.

Hva gjør Forum for Opplevelser ? Les mer her >

Kontaktperson KNF: Hege Anita Moen 

2020


Forum for Opplevelser

Evaluering av sommerkampanjen. Vi gikk gjennom den digitale responsen, og hvordan bedriftene har opplevd sommeren.


Forum for Opplevelser

Denne gangen var det bla. smittesituasjonen, arrangementer og sommerkampanje som sto på agendaen. Referat fra møtet finner du her >


Forum for Opplevelser

Forumet jobbet med planlegging av markedskampanje for sommeren 2020 og innspill til søknad om nye midler fra Viken. Det er KNF som organisasjon som søker, men her er link til utlysningsteksten.


Digitalt forum for Opplevelser

Denne gangen ble det også jobbet videre med tilbud og aktiviteter sommeren 2020. I tillegg var NAV (Torgunn Aaker og Tone Nymoen) i møtet for å høre om hva bedriftene trenger i denne situasjonen, og hva NAV eventuelt kan bidra med nå.


Digitalt forum for Opplevelser

Agendaen var å jobbe videre med tilbud og aktiviteter sommeren 2020.


Digitalt forum for Opplevelser

Tema for møtet var sommersesongen 2020 – aktiviteter og tilbud. Se referatet her >


Digitalt forum for Opplevelser

Sommersesongen 2020 – hva er mulig? Forumet diskuterte pakkeløsninger og hvilke muligheter som finnes nå etter lettelsene på restriksjoner for smittevern.


Digitalt forum for Opplevelser

En oppfølging av møtet 22. april vedr. sommersesongen 2020.


Digitalt forum for Opplevelser

På agendaen sto bl.a. status hos de forskjellige bedriftene, hva vi tenker om sommersesongen 2020 og orientering om søknad på midler til KulturArvOpplevelser.


Bransjetreff

Forum for opplevelser inviterte ansatte i serveringsbransjen og opplevelsesbedriftene til bransjetreff med ølsmaking, privat kinofremvisning og quiz på Mølla.


Forum for Opplevelser

I møtet fikk de fremmøtte bl.a. høre om Sherpa Education, prosjektet Skånsom reiselivsutvikling i Gruveåsen og en statusoppdatering om E-134. Se hele agendaen her >


Forum for Opplevelser

På agendaen denne gangen var bl.a. orientering om Bergverksmuseets masterplan, statusoppdatering om nye E-134, informasjon om nye kongsberg.no mm. Se hele agendaen her >

2019


Forum for Opplevelser

På agendaen denne gangen sto bla. informasjon om Lågdalsmuseet, «Turist i egen by», Reiselivs kick-off 2020 og reiselivsstrategien.


Forum for Opplevelser

Denne gangen var vi samlet på Best Western Plus Gyldenløve, og på agendaen sto bl.a. oppsummering av sommersesongen, reiselivet i Destinasjon Viken,vekst i Kongsberg, reiselivsstrategien og åpning av ny E-134.


Workshop – Reiselivsstrategi for Kongsberg

Prosessen med å lage en reiselivsstrategi for Kongsberg er godt i gang. Denne gangen var det tid for workshops med fokus på hyttenæringen og kulturlivet.


Visningstur for opplevelsesnæringen

Mange lurer du på hva de kan tilby besøkende til deres bedrift i sommer? Da bør du bli med på visningstur! Opplevelsesnæringen tilbrakte en hyggelig og interessant ettermiddag sammen med nye venner og bransjekolleger.


Forum for Opplevelser

Denne gang møttes vi på Søstrene Storaas Hotell og søstrene kunne by på en deilig lunsj. På agendaen sto bl.a. Reiselivsstrategi, Turist i egen by og Visningstur 20. juni. Se hele agendaen her >


Forum for Opplevelser

Denne ble møtet holdt på Bergverksmuseet, og på timeplanen sto bla. reiselivsstrategien, forberedelse av sommersesongen og åpningen av nye E-134.  Se hele invitasjonen med agenda her>


Visningstur for opplevelsesnæringen

Lurer du på hva du kan tilby besøkende til deres bedrift på vinterstid? Det kunne vi fortelle om under en meget hyggelig og interessant formiddag sammen med nye venner og bransjekolleger.  Les mer og se agendaen her >


Forum for Opplevelser

Møtet ble holdt på Magazinet, Quality Hotel Grand, og på agendaen sto bl.a. informasjon om hvilke planer hotellet har fremover.  I tillegg var Ingebjørg Trandum fra Kongsberg kommune tilstede for å fortelle om arealplanene, og ba opplevelsesnæringen om innspill til planene.  Se hele agendaen for møtet her>

 

2018


Forum for Opplevelser

Denne gangen snakket vi bl.a. om Innovasjon Norges Reiselivs kick-off, KNF oppsummerte fra sin studietur til Trondheim og ikke minst ble den videre prosessen om Kongsbergmarken grundig diskutert.


Forum for Opplevelser

På programmet sto bl.a. evaluering sommersesongen 2018,fagdag/konferanse i regi av Forum for Opplevelser, vertskapsattraktivitetskurs og «Tunnelfest – E134». Vi snakket også om kommunevalget 2019 – hvilke saker er viktig for oss?


Visningstur for reiselivet

Vi vil gjerne bli bedre kjent med deg som jobber innenfor reiselivsnæringen!
Få en hyggelig og interessant ettermiddag og kveld sammen med nye venner og bransjekolleger! Dette er gratis for bedrifter innenfor reiselivsnæringen som er medlemmer av KNF. Les mer her >


Forum for Opplevelser

Medlemsbedrifter innen handel, attraksjoner, restauranter og overnatting samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer. Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer. Se møteagendaen her >


Forum for opplevelser

Arve Vannebo fra BFK kommer for å informere om 
støtteordninger, «Forum for Opplevelser»-arbeidsgruppa presenterer sitt 
arbeid, vi diskuterer sommersesongen og mye mer..


Forum for opplevelser

Denne gangen snakket vi om ordførerens næringskonferanse 9. mai med temaet «Reiseliv», næringsstrategien som er til politisk behandling, erfaringer fra visningsturen 16. januar og evaluering av møteplassen «Forum for Opplevelser».

 

2017


Forum for opplevelser

«Selge Kongsbergenheten» ble tatt opp i Formannskapet den 22.11.  Her finner dere rådmannens saksfremlegg av «Selg Kongsbergenheten». KNF hadde også ha et møte med kommunen og fylkeskommunen i begynnelsen av desember hvor reiselivs- og handelsstrategi prosess var hovedtema. Disse to sakene ble diskutert i Forum for Opplevelser denne gangen.


Forum for opplevelser

Evaluering av sommeren, blant annet overnattinger, Sommertoget, “Kortreist”-kampanjen og tilbakemeldinger fra gjester til byen.


Handelsforum

Ingebjørg Trandum fra Kongsberg Kommune kommer holdt innlegg om handel i sentrum vs utenfor sentrum, viktigheten av studentboliger, en reguleringssak som kommer på Gomsrud der utbygger foreslår volumvarer og parkering. I tillegg tok vi opp markedsføring av «handelsbyen» Kongsberg. 3600.no, kongsberg.no etc.


Forum for Opplevelser

Trine Sigurdssøn fra Folkeuniversitet snakket om “Kongsbergambassadør”.  Halvor Sælebakke presenterte den nye app’en for formidling av opplevelser i Gruvåsen, og næringssjef Ingar Vaskin ba om innspill til kommunenplanen “Kongsberg 2030”.  Se hele agendaen her >


Februar 09Forum for Opplevelser

Denne gangen var tema bl.a. et attraktivt Knutefjell og «Fortsatt først mot fremtiden» – en kort oppsummering fra reiselivskonferansen på Geilo 18 -19 januar. Se hele agendaen med flere saker her>


01 Januar 17Forum for Handel og Opplevelser

Denne gangen var det redaktør Jørn Steinmoen i Laagendalsposten, målesystemet «Mendo» og mulighetene for informasjonsbrosjyre for byens  handels- og opplevelsesbedrifter som sto på timeplanen.  Se hele agendaen for møtet her >

 

2016


10-oktober-25Handelsforum

Wivi-Ann og Irene inviterer butikkene i sentrum til en hyggelig samling på Magazinet. Vi setter av ca. 3 timer til påfyll, inspirasjon og diskusjon. Er det et møte du bør prioritere i høst, er dette dagen! Vi snakker om hvordan skape engasjement og økt omsetning og valg av riktige aktiviteter. Du får fakta og kunnskapsbasert informasjon om stedsutvikling, og husk at samarbeid skaper store muligheter!

 


 September 19Forum for Opplevelser

Medlemsbedrifter innen opplevelser, attraksjoner, restauranter og overnatting samles for å planlegge ulike aktiviteter og arrangementer. Her deles informasjon om hva som skjer på andre arenaer i Kongsberg. Vi deler erfaringer, og diskuterer nye ideer.  Se hele invitasjonen her >


April 14Handels- og Opplevelsesforum på Kongsberg Golfbane

Denne gangen sto bl.a. besøksbrosjyre 2016, presentasjon av arbeidet med UNESCO-statusen i Notodden og Tinn og et innlegg av Elin Røsholt om å være butikkdriver i Kongsberg kontra andre byer på agendaen.

 


Januar 20Handels og opplevelsesforum – 1. møte i det nye året

Vi snakker blant annet om bynett, utviklingen av Vestsida, kursing, reiselivstrainèe. Hva er nytt – runde rundt bordet. Politiet kommer for å fortelle om deres arbeid i bybildet.
Se hele agendaen her>

 

 

2015


September 22Forum for opplevelser

Oppsummering av sesongen 2015 og et blikk på hva som skjer fremover. Informasjon om reiselivstrainee, Team Reiselivs kick-off for Innovasjon Norge m.m.
Se hele invitasjonen med agenda>


Februar 04

Samarbeid er nøkkelen til suksess!

Hvordan få til mere og bedre samarbeid mellom handels- og opplevelsesnæringen og byens konsert- og festivalarrangører.  Hvordan kan vi sammen forsterke og utnytte festivalene til felles beste?
Se agenda for møtet her >