Home print

Gode tall for opplevelsesnæringen

En oppsummering fra våre medlemsbedrifter inne opplevelser og severdigheter, viser gode tall for sommeren. Sommersesongen regnes fra mai til august.

Det har vært en tydelig økning i antall overnattinger på byenes to hoteller og på vandrerhjemmet sammenlignet med 2018. De kan rapportere at besøkende i større grad enn tidligere er såkalte «walk-in» (dvs. at de ikke bestiller på forhånd), og at det har vært en økning i antall barnefamilier. Ser vi på tallene basert på nasjonalitet, viser de en økning både med utenlandske gjester og nordmenn.

For severdighetene som har rapportert tallene sine til oss ser vi at antall besøkende er ganske stabilt sammenlignet med 2018. Lågdalsmuseet har en økning totalt sett, og er også godt fornøyd med besøket på enkeltarrangementene sine. Lågdalsmuseet inkluderer også museene på Labro med sine aktiviteter.

Norsk Bergverksmuseum melder om stabilt besøk på museet, men hadde en liten nedgang for sølvgruvene i august. Dette skyldes nok at gruvene holdt stengt i ukedagene de to siste ukene i august. Bergverkmuseet sitt sommerteater med familieforestillingen “Hulenes hemmelighet” hadde dessverre ikke like godt besøk av publikum som sist de arrangerte teaterforestillinger i 2017.

Bylivet

Kongsberg Jazzfestival sier seg godt fornøyd med årets festival, og fremhever at flyttingen av Barnivalen fra Magasinparken til Kvarten-området var svært vellykket. Nye konsertarenaer ble også tatt i bruk, og erfaringene herfra var veldig positive.
De av byens serveringssteder vi har vært i dialog med melder om godt besøk, også i tiden etter jazz’en for de som valgte å holde åpent i uken etter festivalen.

Sommeraktiviteter i Funkelia

Nytt i år var Kongsberg Skisenter sin satsing på sommeråpent i helgene med outlet, åpen cafè, lekeplass og dyr. Dette var godt besøkt i begynnelsen av sesongen, men besøket minket dessverre utover sommeren.

Antall henvendelser til besøkskontoret/turistinformasjonen viser en liten nedgang fra 2018. Informasjonen de besøkende etterspør dreier seg mer og mer i retning informasjon om lokale aktivitetstilbud, turmuligheter til fots og på sykkel og overnatting.