Home print

Fremtidens handel – hva venter oss?

 title=

Forrige måned deltok KNF på Handelskonferansen i regi av Virke. Denne uken har vi deltatt på årets Sentrumskonferanse  i Drammen, riktignok digitalt. Temaet var «hva venter oss?», da i betydning av hvordan utviklingen av bysentra vil bli fremover. På vegne av våre medlemmer prioriterer KNF å delta på slike arenaer for å få oppdatert kunnskap og innsikt i hva som skjer innenfor bransjene.

Opplevelser i fokus
Bysentrum vil i tiden fremover bli brukt på en litt annen måte enn i dag, hvor tradisjonell handel har vært dominerende. Opplevelsesøkonomien vil overta en større andel, dvs. mer servering integrert mot kultur, helse og velvære. De som lykkes i byutvikling er gode på programmering og samarbeid, og «møblerer» bysentrum med rett miks av handel, servering og opplevelser. Dagens konsumenter setter bærekraft høyt, og da spesielt de unge. Vinnerne er de som tar sirkulærøkonomi alvorlig, med gjenbruk, innbytte, abonnement og tidsriktig emballasje.

Digitalisering av butikken
Den digitale utviklingen har siden Coronaens inntog økt kraftig. Netthandel og fysisk handel smelter sammen til en sømløs opplevelse for kunden, som har valget mellom å kjøpe på nett, i butikk eller benytte seg av kikk&hent. Dagens kunder handler hvor som helst, når som helst og er lite lojale. For å lykkes som butikk må du være der kunden er, og du må være god på koordinering av informasjon og etablering av gode handleopplevelser, såkalte omnikanaler.

Mange har lenge sett på netthandel som en fiende. Den tid er forbi! I dag gir netthandel butikkene en mulighet til å nå et større marked enn de ellers ville nådd. De som handler på nett oppsøker også oftere den fysisk butikk. Som butikkdriver må du være digital – tilby netthandel, være god i sosiale medier og det å ha kundeinnsikt er et krav for å lykkes. Vi ser også en dreining fra kringkasting til dialog, hvor kundeklubber er et viktig verktøy for å lykkes. Det er uten tvil at de raske slår de treige. Amazone inntok i Sverige denne uken, og vi har grunn til å tro at de vil være på det norske markedet i løpet av et års tid. Det er derfor ekstremt viktig å posisjonerer seg for å være den foretrukne leverandør. Amazone vil aldri kunne tilby en total handelsopplevelse, men de er gode på logistikk og sømløshet. Det kan også de fysiske butikkene bli, men da må de bli gode digitalt – sammen. Butikker i en by må stå sammen, men like viktig er det at byer gjør hverandre gode og finner løsninger på gode, sømløse kundeopplevelser. Enkelhet er driveren.