Lederforum

Er du leder og ønsker deg en arena hvor du får mulighet for å skape ett nettverk og hvor du kan utveksle ideer og erfaringer med andre ledere – både fra egen og andre bransjer?
Lederforum er en møteplass for faglig og sosialt påfyll for våre medlemmer som er ledere/mellomledere i små og mellomstore bedrifter.  Forumet er «brukerstyrt», hvilket vil si at det faglige innholdet bestemmes etter innspill fra deltagerne. Det er viktig for oss at du som medlem og deltager i Lederforum går fra møtene mer inspirert og oppdatert enn da du kom!

Kontaktperson KNF: Heidi J. Sandvold

KNF tilbyr mange ulike forum og møteplasser for våre medlemsbedrifter. Noen av dem bygger på bransjetilhørighet, mens andre  baserer seg på fag eller funksjon og har deltagere fra mange ulike bransjer. Her kan du lese mer om hvordan våre forum fungerer.

Spinner